Soru:

karekök 10. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nın başladığı dö- nemlerde (1939-1945) izlediği dış politikayı aşa- ğıdaki amaçlardan h

karekök
10. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nın başladığı dö-
nemlerde (1939-1945) izlediği dış politikayı aşa-
ğıdaki amaçlardan hangisine dayandırdığı söy-
lenemez?
A) Bağımsızlık haklarından ödün vermeme
B) Topraklarını genişletme
Savaşın dışında kalmaya çalışma
D) Savaş sonrasında oluşacak yeni dünya koşul-
larında yerini alma
E) Misakımilli'ye bağlılığını koruma

karekök 10. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nın başladığı dö- nemlerde (1939-1945) izlediği dış politikayı aşa- ğıdaki amaçlardan hangisine dayandırdığı söy- lenemez? A) Bağımsızlık haklarından ödün vermeme B) Topraklarını genişletme Savaşın dışında kalmaya çalışma D) Savaş sonrasında oluşacak yeni dünya koşul- larında yerini alma E) Misakımilli'ye bağlılığını koruma