Soru:

KAZANIN KAVRA her bir wancat Besin zincirinde hangi cantinin hayo y lendigini karıştıran Eule Ogrotuvri bat yöntem ogretmiştir d

KAZANIN KAVRA
her bir
wancat
Besin zincirinde hangi cantinin hayo y
lendigini karıştıran Eule Ogrotuvri bat
yöntem ogretmiştir
de artan
olar
powy
Packman Oyunu
Yem
Packman
YÖNTEM
1. Adım:
Besin zincirinden bir bölüm seçilir.
(cal)
XY
2. Adım:
Okun ucuna sağa doğru çizilen çizgile birles
tirilir.
X
IT
3. Adım:
yem
peckman
(av)
(avci)
Av ve avcı belirlenmiş.
kli
y
O, O, * ve A şekillerinden her biri bir canliyi
temsil etmektedir. Canlıların beslenme durum-
ları aşağıdaki gibidir.
0-*-*.0
Buna göre sembolleri verilen canlılardan olu-
şan besin zinciri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Q
→ ²0 t
(6) ott
C) *-O-AO
DAO-*-O

KAZANIN KAVRA her bir wancat Besin zincirinde hangi cantinin hayo y lendigini karıştıran Eule Ogrotuvri bat yöntem ogretmiştir de artan olar powy Packman Oyunu Yem Packman YÖNTEM 1. Adım: Besin zincirinden bir bölüm seçilir. (cal) XY 2. Adım: Okun ucuna sağa doğru çizilen çizgile birles tirilir. X IT 3. Adım: yem peckman (av) (avci) Av ve avcı belirlenmiş. kli y O, O, * ve A şekillerinden her biri bir canliyi temsil etmektedir. Canlıların beslenme durum- ları aşağıdaki gibidir. 0-*-*.0 Buna göre sembolleri verilen canlılardan olu- şan besin zinciri aşağıdakilerden hangisidir? A) Q → ²0 t (6) ott C) *-O-AO DAO-*-O