Soru:

Kerbela Olayı sonucunda İslam dünyasında mez- hep ayrılıkları yaşanmıştır. Halifelik saltanata dönüşmüştür. ● Vizigot Krallığı m

Kerbela Olayı sonucunda İslam dünyasında mez-
hep ayrılıkları yaşanmıştır.
Halifelik saltanata dönüşmüştür.
●
Vizigot Krallığı mağlup edilerek İspanya ele geçiril-
miştir.
Emeviler Dönemi'nde yaşanan bu gelişmelere bakı-
larak;
I. Müslümanlar arasındaki ayrılıkların kesinleştiği,
II. gaza ve cihat anlayışıyla hareket edildiği,
III. demokratik bir yönetim anlayışı sergilendiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
3. .

Kerbela Olayı sonucunda İslam dünyasında mez- hep ayrılıkları yaşanmıştır. Halifelik saltanata dönüşmüştür. ● Vizigot Krallığı mağlup edilerek İspanya ele geçiril- miştir. Emeviler Dönemi'nde yaşanan bu gelişmelere bakı- larak; I. Müslümanlar arasındaki ayrılıkların kesinleştiği, II. gaza ve cihat anlayışıyla hareket edildiği, III. demokratik bir yönetim anlayışı sergilendiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3. .