Soru:

KIIK 20. Türkiye Cumhuriyeti'nde çağın gelişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan bütün çalışma

KIIK
20.
Türkiye Cumhuriyeti'nde çağın gelişen şartlarına
göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla
yapılan bütün çalışmalar, aşağıdaki ilkelerden hangi-
si kapsamında değerlendirilebilir?
A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık

KIIK 20. Türkiye Cumhuriyeti'nde çağın gelişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan bütün çalışmalar, aşağıdaki ilkelerden hangi- si kapsamında değerlendirilebilir? A) Devletçilik B) Milliyetçilik C) İnkılapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık