Soru:

KİTAPLARI 7. ma- tiari Bey, nek ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan ve Türkiye'ye askerî malzeme yardımına başlama

KİTAPLARI
7.
ma-
tiari
Bey,
nek
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan ve
Türkiye'ye askerî malzeme yardımına başlaması aşa-
ğıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Balkan Pakti
B) Marshall Yardımı
C) Eisenhower
D) Truman Doktrini
E) Johnson Doktrini
(2006 - TODAİE)
an-

KİTAPLARI 7. ma- tiari Bey, nek ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan ve Türkiye'ye askerî malzeme yardımına başlaması aşa- ğıdakilerden hangisine dayanmaktadır? A) Balkan Pakti B) Marshall Yardımı C) Eisenhower D) Truman Doktrini E) Johnson Doktrini (2006 - TODAİE) an-