Soru:

KODU OKUT ya da YAZ 1535 1. Meclis 23 Nisan 1920'de açılmış ve Milli Mücade- le'yi yönetmiştir. Lozan Konferansı sırasındaki gru

KODU OKUT
ya da
YAZ
1535
1. Meclis 23 Nisan 1920'de açılmış ve Milli Mücade-
le'yi yönetmiştir. Lozan Konferansı sırasındaki grup-
lar arasındaki çatışma nedeniyle 1 Nisan 1923'e se-
çime gidilmiştir. II. Meclis 11 Ağustos 1923'ten 1 Ma-
yıs 1927'ye kadar çalışmalarını sürdürmüştür.
Bu bilgilerden II. Meclis'in I. Meclis'ten farklı özel-
likleriyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Meclis hükûmeti yerine kabine sistemi uygulaması
B) Siyasi bağımsızlığı onaylayıp inkılaplara yönelmesi
C) Muhalefetin gruplar yerine parti içinde yapılması
D) Çift dereceli yerine tek dereceli seçim yapılması
E) Güçler birliğinden güçler ayrılığına geçmesi

KODU OKUT ya da YAZ 1535 1. Meclis 23 Nisan 1920'de açılmış ve Milli Mücade- le'yi yönetmiştir. Lozan Konferansı sırasındaki grup- lar arasındaki çatışma nedeniyle 1 Nisan 1923'e se- çime gidilmiştir. II. Meclis 11 Ağustos 1923'ten 1 Ma- yıs 1927'ye kadar çalışmalarını sürdürmüştür. Bu bilgilerden II. Meclis'in I. Meclis'ten farklı özel- likleriyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Meclis hükûmeti yerine kabine sistemi uygulaması B) Siyasi bağımsızlığı onaylayıp inkılaplara yönelmesi C) Muhalefetin gruplar yerine parti içinde yapılması D) Çift dereceli yerine tek dereceli seçim yapılması E) Güçler birliğinden güçler ayrılığına geçmesi