Soru:

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ 14. Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz sa- yılmasında; 1. Osmanlı Devleti'ne baskı ile imzalat

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ
14. Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz sa-
yılmasında;
1.
Osmanlı Devleti'ne baskı ile imzalatılması,
II. Osmanlı parlamentosunun onayının olma-
ması,
III. kamuoyu desteğinin bulunmaması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız!
Djy ve in
B) Yalnız || C) Yalnız III
E) II ve III

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ 14. Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz sa- yılmasında; 1. Osmanlı Devleti'ne baskı ile imzalatılması, II. Osmanlı parlamentosunun onayının olma- ması, III. kamuoyu desteğinin bulunmaması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız! Djy ve in B) Yalnız || C) Yalnız III E) II ve III