Soru:

lardan kaçanlala siya <, C) Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına D) Kültürel etkileşime açık olduklarına E) Hâkim hayat tarzlar

lardan kaçanlala siya
<,
C) Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına
D) Kültürel etkileşime açık olduklarına
E) Hâkim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna
Ller yine belirli sınır kasa-
edecek,
dediği yıllık vergi iki kati-
2020 / TYT
alındığında aşağıdakiler-
şılamaz?
- Avrupa Hunlarının siyasi
bul ettiğine
sindaki ekonomik ilişkilerin
3. Aşağıdaki Türk toplulukları ve destanlarıyla
ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Avarlar - Oğuz kağan Destanı
B) Avrupa Hunlan - Satuk Buğra Han Destanı
C) Karluklar - Manas Destani
D) Uygurlar - Türeyiş Destanı
Kırgızlar - Ergenekon Destanı
e
rinin kendilerine yönelik itti-
meye çalıştığına
a uygulanan maddi yaptırımın
2020 / MSÜ
etinin Avrupa Hunlarının kont-
ne
2021 / TYT
4. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından
Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve
Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen ka-
vimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler

lardan kaçanlala siya <, C) Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına D) Kültürel etkileşime açık olduklarına E) Hâkim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna Ller yine belirli sınır kasa- edecek, dediği yıllık vergi iki kati- 2020 / TYT alındığında aşağıdakiler- şılamaz? - Avrupa Hunlarının siyasi bul ettiğine sindaki ekonomik ilişkilerin 3. Aşağıdaki Türk toplulukları ve destanlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) Avarlar - Oğuz kağan Destanı B) Avrupa Hunlan - Satuk Buğra Han Destanı C) Karluklar - Manas Destani D) Uygurlar - Türeyiş Destanı Kırgızlar - Ergenekon Destanı e rinin kendilerine yönelik itti- meye çalıştığına a uygulanan maddi yaptırımın 2020 / MSÜ etinin Avrupa Hunlarının kont- ne 2021 / TYT 4. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen ka- vimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler