Soru:

lardan kaçanlala siya <, C) Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına D) Kültürel etkileşime açık olduklarına E) Hâkim hayat tarzlar

lardan kaçanlala siya
<,
C) Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına
D) Kültürel etkileşime açık olduklarına
E) Hâkim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna
Ller yine belirli sınır kasa-
edecek,
dediği yıllık vergi iki kati-
2020 / TYT
alındığında aşağıdakiler-

lardan kaçanlala siya <, C) Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına D) Kültürel etkileşime açık olduklarına E) Hâkim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna Ller yine belirli sınır kasa- edecek, dediği yıllık vergi iki kati- 2020 / TYT alındığında aşağıdakiler- şılamaz? - Avrupa Hunlarının siyasi bul ettiğine sindaki ekonomik ilişkilerin 3. Aşağıdaki Türk toplulukları ve destanlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) Avarlar - Oğuz kağan Destanı B) Avrupa Hunlan - Satuk Buğra Han Destanı C) Karluklar - Manas Destani D) Uygurlar - Türeyiş Destanı Kırgızlar - Ergenekon Destanı e rinin kendilerine yönelik itti- meye çalıştığına a uygulanan maddi yaptırımın 2020 / MSÜ etinin Avrupa Hunlarının kont- ne 2021 / TYT 4. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen ka- vimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap