Soru:

LARI 7. Tuğrul Bey, yaptığı etkinlikte öğrencilerine aşağıda ki üç cümleyi yazmış ve bu cümlelerde geçen birer sözcüğün altını ç

LARI
7. Tuğrul Bey, yaptığı etkinlikte öğrencilerine aşağıda
ki üç cümleyi yazmış ve bu cümlelerde geçen birer
sözcüğün altını çizmiştir:
1. Öğle saatlerinde camdan yansıyan işık, gözlerini
kamaştırmış.
II. Mehmet'in ablası, tuvalin üzerinde boyalarla bir
dünya oluşturmuş.
III. Yazar, bu kitabında öncekilere göre daha kuru
bir anlatım kullanmış.
Şafak ve İskender adlı öğrencilerinden altı çizili
sözcüklerin anlam özelliklerini yazmalarını isteyen
Tuğrul Bey, doğru cevap için 3 puan verirken yanlış
cevap için 1 puan kırmaktadır. Öğrencilerin cevap-
ları şöyledir:
3
3
Şafak: Gerçek - Terim - Mecaz
İskender: Terim - Terim - Gerçek
Buna göre Şafak ve İskender'in puanları aşağı-
dakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
Şafak İskender
AJ
9
1
BT
O
5
5
5
1
9
5
07
DY

LARI 7. Tuğrul Bey, yaptığı etkinlikte öğrencilerine aşağıda ki üç cümleyi yazmış ve bu cümlelerde geçen birer sözcüğün altını çizmiştir: 1. Öğle saatlerinde camdan yansıyan işık, gözlerini kamaştırmış. II. Mehmet'in ablası, tuvalin üzerinde boyalarla bir dünya oluşturmuş. III. Yazar, bu kitabında öncekilere göre daha kuru bir anlatım kullanmış. Şafak ve İskender adlı öğrencilerinden altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini yazmalarını isteyen Tuğrul Bey, doğru cevap için 3 puan verirken yanlış cevap için 1 puan kırmaktadır. Öğrencilerin cevap- ları şöyledir: 3 3 Şafak: Gerçek - Terim - Mecaz İskender: Terim - Terim - Gerçek Buna göre Şafak ve İskender'in puanları aşağı- dakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Şafak İskender AJ 9 1 BT O 5 5 5 1 9 5 07 DY