Soru:

latım Bozuklukları - | Suz-Geç 3. Bir cümlede çelişkili ifadelerin kullanılması tutarsız- lik meydana getirir. Böylece anlatılma

latım Bozuklukları - |
Suz-Geç
3. Bir cümlede çelişkili ifadelerin kullanılması tutarsız-
lik meydana getirir. Böylece anlatılmak istenen net
olarak verilemez. Bu da anlatım bozukluğuna yol
açar.
Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisin-
de çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması an-
latım bozukluğuna yol açmıştır?
A) Kesinlikle bu odaya yeni mobilya takımı sığma-
yabilir.
B) Bu yarışı sonuna kadar sürdüremezsin.
C) Türkçe dersini sevdiği kadar matematik dersini
de severdi.
D) Gece gündüz demeden çalışarak işi bitirir.
1
3

latım Bozuklukları - | Suz-Geç 3. Bir cümlede çelişkili ifadelerin kullanılması tutarsız- lik meydana getirir. Böylece anlatılmak istenen net olarak verilemez. Bu da anlatım bozukluğuna yol açar. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisin- de çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması an- latım bozukluğuna yol açmıştır? A) Kesinlikle bu odaya yeni mobilya takımı sığma- yabilir. B) Bu yarışı sonuna kadar sürdüremezsin. C) Türkçe dersini sevdiği kadar matematik dersini de severdi. D) Gece gündüz demeden çalışarak işi bitirir. 1 3