Soru:

laylaşması E) Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen ticari yolların denetiminin Osmanlı kontrolüne girmesi 1 8. İstanbul'un fethiyle me

laylaşması
E) Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen ticari yolların
denetiminin Osmanlı kontrolüne girmesi
1
8. İstanbul'un fethiyle meydana gelen;
1. İpek Yolu ticaretinin, Osmanlı denetimine geç-
mesi,
II. İstanbul'daki bazı bilim adamlarının, İtalya'ya
göç etmesi,
AYDIN YAYINLARI
III. güçlü silahların aşılmaz sanılan surları yıkması
gelişmelerinden hangilerinin Avrupa'da merke-
ziyetçi mutlak krallıkların kurulmasına zemin
hazırladığı söylenebilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve II
"
lo
E) I ve III
Aroups
ter
eline
zomp
isterinti
12
9. Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u bir bilim ve
kültür merkezi haline getirmek için;
I. yerli ve yabancı bilginleri İstanbul'a getirme,
II. Sahn-i Seman medreselerini kurma,
III. Balkanlar'daki fetihlere ağırlık verme
önlemlerinden hangilerini aldığı savunulabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II
C) Yalnız III
By
DVI ve II
E) II ve III
SZL VIL 801
06
28

laylaşması E) Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen ticari yolların denetiminin Osmanlı kontrolüne girmesi 1 8. İstanbul'un fethiyle meydana gelen; 1. İpek Yolu ticaretinin, Osmanlı denetimine geç- mesi, II. İstanbul'daki bazı bilim adamlarının, İtalya'ya göç etmesi, AYDIN YAYINLARI III. güçlü silahların aşılmaz sanılan surları yıkması gelişmelerinden hangilerinin Avrupa'da merke- ziyetçi mutlak krallıkların kurulmasına zemin hazırladığı söylenebilir? C) Yalnız III A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve II " lo E) I ve III Aroups ter eline zomp isterinti 12 9. Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u bir bilim ve kültür merkezi haline getirmek için; I. yerli ve yabancı bilginleri İstanbul'a getirme, II. Sahn-i Seman medreselerini kurma, III. Balkanlar'daki fetihlere ağırlık verme önlemlerinden hangilerini aldığı savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III By DVI ve II E) II ve III SZL VIL 801 06 28