Soru:

LIMLER TESTI - (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20), Din Kültürü ve veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (

LIMLER TESTI
- (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20), Din Kültürü ve
veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. Hz. Muhammed Dönemi'nde gerçekleşen Bedir Sava-
şi, İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İslam
savaş hukukunun temelleri bu savaşla atılmıştır. Ör-
neğin; savaşta elde edilen ganimetin ve esirlerin beşte
biri devlet malı sayılmıştır. Bu uygulamanın benzerleri
daha sonraki İslam devletlerinde de görülmüştür.
Yukarıdaki görüşü savunan bir tarihçi, bu görüşü-
ne Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan hangisi-
ni kanıt olarak gösterebilir?
A) Pençik sistemi
B) Müsadere sistemi
CJ Millet sistemi
D) Vakıf sistemi
E) Timar sistemi

LIMLER TESTI - (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20), Din Kültürü ve veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Hz. Muhammed Dönemi'nde gerçekleşen Bedir Sava- şi, İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İslam savaş hukukunun temelleri bu savaşla atılmıştır. Ör- neğin; savaşta elde edilen ganimetin ve esirlerin beşte biri devlet malı sayılmıştır. Bu uygulamanın benzerleri daha sonraki İslam devletlerinde de görülmüştür. Yukarıdaki görüşü savunan bir tarihçi, bu görüşü- ne Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan hangisi- ni kanıt olarak gösterebilir? A) Pençik sistemi B) Müsadere sistemi CJ Millet sistemi D) Vakıf sistemi E) Timar sistemi