Soru:

LİMLER TESTI indak alana dogru kod ve Felsefe(1-25 Sosyal 3 Orta Asya geniş bozkuriann ve çöllerin bulunduğu bir böl- gedir. Alt

LİMLER TESTI
indak alana dogru kod
ve Felsefe(1-25
Sosyal
3
Orta Asya geniş bozkuriann ve çöllerin bulunduğu bir böl-
gedir. Altay Dağlan Otüken Daglan, Sayan Daglan bölge-
nin en önemli adlandır. Bu bölgede Amuderya (Ceyhun).
Sinderya (Seyhun). Orhun, Selenga ve irtis irmaklar var
dir. Bu coğrafyada geniş düzlükler, bozkırlar, bataklıklar
ve kuş uçmaz kervan geçmez çöller olduğu gibi yüksekliği
insanda derin tesirler uyandıran 7.000 metrenin üzerinde
dağlar bulunmaktadır. Bölgenin sert ve şiddetli bir kara-
selimi vardır. Gece ve gündüz, kış ve yaz arasındaki
sicek k farklan oldukça fazladır. Bu yüzden iklim kuraktır
ve yillik ortalama yağış miktarı oldukça düşüktür.
Bu özelliklerin Türkler üzerindeki etkileri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A Tanma ticari faaliyetten fazla önem verilmesi
B Boy teşkilatının oluşturulması
C) Temel geçim kaynağının hayvancılık olması
D) Atin gündelik yaşamın bir parçası olması
E) Konargöçer bir yaşam tarzının benimsenmesi
davetlerinde ordu teşkilatı oluşturulurken
Ruralarda

LİMLER TESTI indak alana dogru kod ve Felsefe(1-25 Sosyal 3 Orta Asya geniş bozkuriann ve çöllerin bulunduğu bir böl- gedir. Altay Dağlan Otüken Daglan, Sayan Daglan bölge- nin en önemli adlandır. Bu bölgede Amuderya (Ceyhun). Sinderya (Seyhun). Orhun, Selenga ve irtis irmaklar var dir. Bu coğrafyada geniş düzlükler, bozkırlar, bataklıklar ve kuş uçmaz kervan geçmez çöller olduğu gibi yüksekliği insanda derin tesirler uyandıran 7.000 metrenin üzerinde dağlar bulunmaktadır. Bölgenin sert ve şiddetli bir kara- selimi vardır. Gece ve gündüz, kış ve yaz arasındaki sicek k farklan oldukça fazladır. Bu yüzden iklim kuraktır ve yillik ortalama yağış miktarı oldukça düşüktür. Bu özelliklerin Türkler üzerindeki etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A Tanma ticari faaliyetten fazla önem verilmesi B Boy teşkilatının oluşturulması C) Temel geçim kaynağının hayvancılık olması D) Atin gündelik yaşamın bir parçası olması E) Konargöçer bir yaşam tarzının benimsenmesi davetlerinde ordu teşkilatı oluşturulurken Ruralarda