Soru:

LO 2. Anayasamız "Herkesin vicdan, dinî inanç ve kanaat hür- riyetine sahip olduğunu, devletin bölünmezlik ilkesine ay- kiri olm

LO
2. Anayasamız "Herkesin vicdan, dinî inanç ve kanaat hür-
riyetine sahip olduğunu, devletin bölünmezlik ilkesine ay-
kiri olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenlerin ser-
best olduğunu, kimsenin ibadete dinî ayin ve törenlere ka-
tilmaya zorlanamayacağını, dinî inanç ve kanaatlerinden
dolayı kınanamayacağını ve suçlanamayacağını vurgu-
lamıştır.
YAYINLARI
Bu hükme göre laiklik ilkesinin uygulanması için aşa-
ğıdaki ilkelerden hangisine uygun hareket edilmesi
şartı öne çıkarılmıştır?
LIMIT
A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) İnkilapçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Ulusal egemenlik

LO 2. Anayasamız "Herkesin vicdan, dinî inanç ve kanaat hür- riyetine sahip olduğunu, devletin bölünmezlik ilkesine ay- kiri olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenlerin ser- best olduğunu, kimsenin ibadete dinî ayin ve törenlere ka- tilmaya zorlanamayacağını, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağını ve suçlanamayacağını vurgu- lamıştır. YAYINLARI Bu hükme göre laiklik ilkesinin uygulanması için aşa- ğıdaki ilkelerden hangisine uygun hareket edilmesi şartı öne çıkarılmıştır? LIMIT A) Devletçilik B) Milliyetçilik C) İnkilapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Ulusal egemenlik