Soru:

Lozan Antlaşması'na göre yabancı okulların Türk kanunlarına ve Türk eğitim kurallarına uymaları ve denetimlerinin Türk Milli Eği

Lozan Antlaşması'na göre yabancı okulların
Türk kanunlarına ve Türk eğitim kurallarına
uymaları ve denetimlerinin Türk Milli Eğitim
müfettişlerince yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çağdaş eğitim hedefini gerçekleştirmek
B) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
C) Yabancılara söz hakkı tanımak
D) Eğitim kalitesini arttırmak
E) Tam bağımsızlıktan taviz vermemek

Lozan Antlaşması'na göre yabancı okulların Türk kanunlarına ve Türk eğitim kurallarına uymaları ve denetimlerinin Türk Milli Eğitim müfettişlerince yapılması kararlaştırılmıştır. Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çağdaş eğitim hedefini gerçekleştirmek B) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak C) Yabancılara söz hakkı tanımak D) Eğitim kalitesini arttırmak E) Tam bağımsızlıktan taviz vermemek