Soru:

Lozan Antlaşması'nda, Osmanlı Dev- leti'nden kalan borçların Osmanlı'dan kopan yerler arasında pay edilmesi be- nimsenmiştir . A

Lozan Antlaşması'nda, Osmanlı Dev-
leti'nden kalan borçların Osmanlı'dan
kopan yerler arasında pay edilmesi be-
nimsenmiştir
.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
borçlarını ödemekle yükümlü dev-
letlerden değildir?
B) Yunanistan
A) İtalya
C) Bulgaristan
E) Libya
D) Suriye

Lozan Antlaşması'nda, Osmanlı Dev- leti'nden kalan borçların Osmanlı'dan kopan yerler arasında pay edilmesi be- nimsenmiştir . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı borçlarını ödemekle yükümlü dev- letlerden değildir? B) Yunanistan A) İtalya C) Bulgaristan E) Libya D) Suriye