Soru:

LP14TARSB22-121 O 4. • Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi Düzenli orduya geçiş kanununun çıkarılması Lozan Görüşmelerinde ba

LP14TARSB22-121
O
4.
• Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
Düzenli orduya geçiş kanununun çıkarılması
Lozan Görüşmelerinde bazı konularda taviz verilme-
mesi
Bu gelişmelerin ortaya çıkmasında etkili olan ilke aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik
B Halkçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
E) İnkılapçılık

LP14TARSB22-121 O 4. • Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi Düzenli orduya geçiş kanununun çıkarılması Lozan Görüşmelerinde bazı konularda taviz verilme- mesi Bu gelişmelerin ortaya çıkmasında etkili olan ilke aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Milliyetçilik B Halkçilik C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik E) İnkılapçılık