Soru:

masi Bu alanla 1. orma Il düz- A) Devletin federatif bir şekilde yönetilmesiyle B) Halkın hükümdara bağlılığının artırılmasıyla

masi
Bu alanla
1.
orma
Il düz-
A) Devletin federatif bir şekilde yönetilmesiyle
B) Halkın hükümdara bağlılığının artırılmasıyla
C) Devletin hanedanın ortak malı olmasıyla
D) Abbasi halifelerinin tanınmamasıyla
E) Hükümdarın mutlak otoritenin tek temsilcisi olma-
sıyla
III. tarır
IV. dec
sinifla
A) I
625
5. 1648 yılında Otuz Yıl Savaşları'nın sonucunda imzala-
nan Westphalia Antlaşması'nın giriş metninde “Bundan
sonra Avrupa kendi yasalarına göre hareket eden, kendi
siyasi ve ekonomik çıkarlarını izleyen, serbestlik içinde
ittifaklar kuran ve beyan eden, savaş ve barış arasında
güç dengesi kurallarına göre durum değiştiren, elçi gön-
derip kabul eden bağımsız ve özgür devletlerden oluşa-
caktır. Devletlerin üzerinde onların ilişkilerini düzenleyen
herhangi bir üstün otorite yoktur. Çıkar çatışmaları güç
kullanılarak çözümlenecektir” ifadeleri yazılmıştır.
Bu bilgilere göre Avrupa siyasetinde aşağıdakiler-
den hangisi güç kazanmıştır?
A) Katolik Kilisesi
B) Mutlak Monarşiler
C) Feodal beyler
D) Mesen sinifi
E) Burjuvalar

masi Bu alanla 1. orma Il düz- A) Devletin federatif bir şekilde yönetilmesiyle B) Halkın hükümdara bağlılığının artırılmasıyla C) Devletin hanedanın ortak malı olmasıyla D) Abbasi halifelerinin tanınmamasıyla E) Hükümdarın mutlak otoritenin tek temsilcisi olma- sıyla III. tarır IV. dec sinifla A) I 625 5. 1648 yılında Otuz Yıl Savaşları'nın sonucunda imzala- nan Westphalia Antlaşması'nın giriş metninde “Bundan sonra Avrupa kendi yasalarına göre hareket eden, kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarını izleyen, serbestlik içinde ittifaklar kuran ve beyan eden, savaş ve barış arasında güç dengesi kurallarına göre durum değiştiren, elçi gön- derip kabul eden bağımsız ve özgür devletlerden oluşa- caktır. Devletlerin üzerinde onların ilişkilerini düzenleyen herhangi bir üstün otorite yoktur. Çıkar çatışmaları güç kullanılarak çözümlenecektir” ifadeleri yazılmıştır. Bu bilgilere göre Avrupa siyasetinde aşağıdakiler- den hangisi güç kazanmıştır? A) Katolik Kilisesi B) Mutlak Monarşiler C) Feodal beyler D) Mesen sinifi E) Burjuvalar