Soru:

Merkez Teşkilat ADIM Özellikle XVI. yüzyılda devlet kurumlarındaki aksamalan hü- kümdarlara nasihat şeklinde kaleme alan siyaset

Merkez Teşkilat
ADIM
Özellikle XVI. yüzyılda devlet kurumlarındaki aksamalan hü-
kümdarlara nasihat şeklinde kaleme alan siyaset ve islahat
eserleridir. Bahsedilen yüzyılda bu tür pek çok eser kaleme
alınmış olmakla beraber çoğu anonimdir. Yazarı bilinenler
arasında en meşhur eserleri Katip Çelebi ve Koçi Bey kaleme
almışlardır.
Verilen bilgide bahsedilen eser türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ruznamce
B) Risale
C) Ruzname
D) Seyahatname
E) Sumame

Merkez Teşkilat ADIM Özellikle XVI. yüzyılda devlet kurumlarındaki aksamalan hü- kümdarlara nasihat şeklinde kaleme alan siyaset ve islahat eserleridir. Bahsedilen yüzyılda bu tür pek çok eser kaleme alınmış olmakla beraber çoğu anonimdir. Yazarı bilinenler arasında en meşhur eserleri Katip Çelebi ve Koçi Bey kaleme almışlardır. Verilen bilgide bahsedilen eser türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ruznamce B) Risale C) Ruzname D) Seyahatname E) Sumame