Soru:

meubb meile canals diabo I L 52. Türk İslam devletlerinde hükümdara devlet işlerinde yar- dımcı olması için; 1. Meclis-i Âli, II

meubb meile canals
diabo
I
L
52. Türk İslam devletlerinde hükümdara devlet işlerinde yar-
dımcı olması için;
1.
Meclis-i Âli,
II. Divan-ı Vezaret,
Pipe III. Divan-ı Saltanat
S
A
R.
M
A
L
adı verilen kurumlar oluşturulmuştur.
DO
Bu kurumlar ve ilgili oldukları devletler aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Karahanlı
Gazneli
B. Selçuklu
1
II
II
A)
B)
C)
D)
E)
III
1
II
1
14

meubb meile canals diabo I L 52. Türk İslam devletlerinde hükümdara devlet işlerinde yar- dımcı olması için; 1. Meclis-i Âli, II. Divan-ı Vezaret, Pipe III. Divan-ı Saltanat S A R. M A L adı verilen kurumlar oluşturulmuştur. DO Bu kurumlar ve ilgili oldukları devletler aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? Karahanlı Gazneli B. Selçuklu 1 II II A) B) C) D) E) III 1 II 1 14