Soru:

Mezopotamya'nın en gelişmiş kanunları olan Hammurabi Kanunları çok sert olup bu kanunlarda kisasa kısas pren- sibi benimsenmişti

Mezopotamya'nın en gelişmiş kanunları olan Hammurabi
Kanunları çok sert olup bu kanunlarda kisasa kısas pren-
sibi benimsenmiştir. Hititlerde ise birçok suçun cezası
tazminatla ödenmiştir. Hammurabi Kanunları'na kıyasla
daha yumuşak ve insancıldır.
Buna gö

Mezopotamya'nın en gelişmiş kanunları olan Hammurabi Kanunları çok sert olup bu kanunlarda kisasa kısas pren- sibi benimsenmiştir. Hititlerde ise birçok suçun cezası tazminatla ödenmiştir. Hammurabi Kanunları'na kıyasla daha yumuşak ve insancıldır. Buna göre, aşağıdaki hükümlerden hangisinin Hitit Kanunları'na ait olması beklenebilir? A) Bir kişi hırsızlık yaparsa eli kesilir. B) Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine za- rar verirse onun da dişi çekilir. C) Bir kişinin gözünü çıkaranın gözü çıkanlır. D) Büyücülük yapan sürgüne gönderilir. E) Birisini suçlayan ispata mecburdur. İspat edemer se ölüm cezasına çarptinhr.

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap