Soru:

mina işaretleyiniz. 3. Tarih öğretmeni sınavda Klasik Dönem Osmanlı hukuk sisteminin özelliklerini sormuştur. Öğrenci cevap olar

mina işaretleyiniz.
3. Tarih öğretmeni sınavda Klasik Dönem Osmanlı hukuk
sisteminin özelliklerini sormuştur. Öğrenci cevap olarak
beş tane özellik yazmış ancak öğretmeni bunlardan
birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre öğretmenin, öğrencinin ödevinde yanlış
olduğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Şeriat mahkemelerinin yaygın mahkeme türlerinden
biri olması
B) Osmanlı vatandaşı gayrimüslimler arasındaki dava-
ların Cemaat Mahkemelerinde görülmesi
C) Toplumsal ve siyasal hayatın düzenlenmesinde şerî
ve örfi hukukun etkili olması
D) Devlet adamları dâhil herkesin kanunlar önünde eşit
olması
E) Kadılar tarafından verilen hükümlere itiraz etme
hakkının olmaması

mina işaretleyiniz. 3. Tarih öğretmeni sınavda Klasik Dönem Osmanlı hukuk sisteminin özelliklerini sormuştur. Öğrenci cevap olarak beş tane özellik yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin, öğrencinin ödevinde yanlış olduğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Şeriat mahkemelerinin yaygın mahkeme türlerinden biri olması B) Osmanlı vatandaşı gayrimüslimler arasındaki dava- ların Cemaat Mahkemelerinde görülmesi C) Toplumsal ve siyasal hayatın düzenlenmesinde şerî ve örfi hukukun etkili olması D) Devlet adamları dâhil herkesin kanunlar önünde eşit olması E) Kadılar tarafından verilen hükümlere itiraz etme hakkının olmaması