Soru:

MLER TESTİ 3. Osmanlı Devleti'nin Kibris'i fethetmesi üzerine Ispan- ya, Malta, Venedik, Ceneviz ve diğer Italyan devlet- çiklet

MLER TESTİ
3. Osmanlı Devleti'nin Kibris'i fethetmesi üzerine Ispan-
ya, Malta, Venedik, Ceneviz ve diğer Italyan devlet-
çiklet papanın kışkırtmasıyla bir araya gelerek Hack
donanması oluşturmuşlardır. Bu donanma İnebaht
Savaşı'nda Osmanlı donanmasını yakmıştır. Ancak
Osmanlı Devleti kısa sürede daha büyük bir donanma
ile Akdeniz'e açılınca Venedikliler barış istemek zorun-
da kalmıştır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyeti sona
ermiştir.
(8
B) Osmanlı donanması tarihinin en büyük kaybını ya-
şamıştır.
metale
olela 6:18.
C) Doğu Akdeniz, stratejik öneme sahip bir alandır.
D) Osmanlı Devleti'nin Batı Akdeniz hâkimiyeti güç
Henmiştir.
E) Osmanlı Devleti Akdeniz'i kısa bir sürede iç deniz
haline getirmiştir.
C

MLER TESTİ 3. Osmanlı Devleti'nin Kibris'i fethetmesi üzerine Ispan- ya, Malta, Venedik, Ceneviz ve diğer Italyan devlet- çiklet papanın kışkırtmasıyla bir araya gelerek Hack donanması oluşturmuşlardır. Bu donanma İnebaht Savaşı'nda Osmanlı donanmasını yakmıştır. Ancak Osmanlı Devleti kısa sürede daha büyük bir donanma ile Akdeniz'e açılınca Venedikliler barış istemek zorun- da kalmıştır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyeti sona ermiştir. (8 B) Osmanlı donanması tarihinin en büyük kaybını ya- şamıştır. metale olela 6:18. C) Doğu Akdeniz, stratejik öneme sahip bir alandır. D) Osmanlı Devleti'nin Batı Akdeniz hâkimiyeti güç Henmiştir. E) Osmanlı Devleti Akdeniz'i kısa bir sürede iç deniz haline getirmiştir. C