Soru:

mlerin öde- ni doğuran, Buğu saygi n ve öteki 18. Yapılan araştırmalar, insanlığın dini tecrübesinde en yaygın ibadet şeklinin b

mlerin öde-
ni doğuran,
Buğu saygi
n ve öteki
18. Yapılan araştırmalar, insanlığın dini tecrübesinde en
yaygın ibadet şeklinin bir yüce varlığa veya çeşitli varlık-
lara dünyevi veya uhrevi gayelerle dua edip yalvarmak
olduğunu ortaya koymuştur. Duanın şek

mlerin öde- ni doğuran, Buğu saygi n ve öteki 18. Yapılan araştırmalar, insanlığın dini tecrübesinde en yaygın ibadet şeklinin bir yüce varlığa veya çeşitli varlık- lara dünyevi veya uhrevi gayelerle dua edip yalvarmak olduğunu ortaya koymuştur. Duanın şekli, ferdin mensup olduğu dine göre istenildiği veya ihtiyaç hissedildiğinde Kekrar edilen birkaç kelimeden ibaret olabildiği gibi, belirli zaman ve mekânlarla irtibatlandırılmış dini ayinler tarzında genişlik ve yoğunluğa da sahip olabilmektedir. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? C den han- Dir. ik gös- r. AButün dinlerde yapılan dua aynıdır. Dua, dinlerde ortak ibadet seklidir En eski ibadet biçimi duadır. DBütün dinler birçok bakımdan birbirine benzer. Fibadetler insanın davranışlarını değiştirir.

Soru Çözümünü Göster