Soru:

MUBA LAK BASAR 077 N Bitmiş bir cümlenin sonunda nokta kullanılır. ) 11. Turhak içine almış alıntılardan önce iki nokta konmalid

MUBA
LAK BASAR
077
N
Bitmiş bir cümlenin sonunda nokta kullanılır. )
11. Turhak içine almış alıntılardan önce iki nokta konmalidir.
Tii
. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktanian söz-
leri göstermek için tırnak işareti kullanılır. ("")
W. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan
cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konur. (1)
Yukarıda numaralanmış açıklamalardaki noktalama
işaretlerinden hangisi,
Büyük düşünür (9) bir konuşmasında ) ( Dünyada hiçbir şey
tesadüfen olmaz. Eğer oluyorsa o şekilde planlanlamadığın-
dan emin olabilir firisiniz () () dedi ()
metninde ayraçlarla belirtilen yerlerde kullanılmaz?
wodujuegnw MMM
A) 1.
B) II.
C) III.
D) IV
çbir şey icat edilmedi, yeniden keşfedildi.
udakilerin ha

MUBA LAK BASAR 077 N Bitmiş bir cümlenin sonunda nokta kullanılır. ) 11. Turhak içine almış alıntılardan önce iki nokta konmalidir. Tii . Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktanian söz- leri göstermek için tırnak işareti kullanılır. ("") W. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konur. (1) Yukarıda numaralanmış açıklamalardaki noktalama işaretlerinden hangisi, Büyük düşünür (9) bir konuşmasında ) ( Dünyada hiçbir şey tesadüfen olmaz. Eğer oluyorsa o şekilde planlanlamadığın- dan emin olabilir firisiniz () () dedi () metninde ayraçlarla belirtilen yerlerde kullanılmaz? wodujuegnw MMM A) 1. B) II. C) III. D) IV çbir şey icat edilmedi, yeniden keşfedildi. udakilerin ha