Soru:

müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam kısmına işaretleyiniz. 3. Osmanlı Devleti'nde Şer'i ve Örfi huku

müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam
kısmına işaretleyiniz.
3.
Osmanlı Devleti'nde Şer'i ve Örfi hukuk geçerli olmuştur.
Şer'i hukuk İslam inancına göre düzenlenmiş ve tüm Müs-
lümanlara uygulanmıştır. Örfi hukuk eski Türk adetlerinden
gelen ve fethedilen yerlerdeki devam eden kurallardan oluş-
muştur. Padişahların çıkarttığı kanunnamelerde Örfi ve Şer'i
hukuk beraber kullanılmıştır.
Bu bilgilere bakılarak Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Örfi hukukun kaynağını gelenekler oluşturmuştur.
BY Padişahların yasama yetkisi vardır.
C) Hukuki alanda yerel uygulamalar da dikkate alınmıştır.
D) Şer'i kuralların uygulanmasında etnik yapı esas alınmış-
tur.
E) Teokratik hukuk anlayışı benimsenmiştir.
Dine day
trit gerel kelimesiyle es onlandleder

müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam kısmına işaretleyiniz. 3. Osmanlı Devleti'nde Şer'i ve Örfi hukuk geçerli olmuştur. Şer'i hukuk İslam inancına göre düzenlenmiş ve tüm Müs- lümanlara uygulanmıştır. Örfi hukuk eski Türk adetlerinden gelen ve fethedilen yerlerdeki devam eden kurallardan oluş- muştur. Padişahların çıkarttığı kanunnamelerde Örfi ve Şer'i hukuk beraber kullanılmıştır. Bu bilgilere bakılarak Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Örfi hukukun kaynağını gelenekler oluşturmuştur. BY Padişahların yasama yetkisi vardır. C) Hukuki alanda yerel uygulamalar da dikkate alınmıştır. D) Şer'i kuralların uygulanmasında etnik yapı esas alınmış- tur. E) Teokratik hukuk anlayışı benimsenmiştir. Dine day trit gerel kelimesiyle es onlandleder