Soru:

Müs- Veda ? 30.(Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk ağır şartlı antlaşma olarak kabul edilebilir. Buna örnek

Müs-
Veda
?
30.(Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk
ağır şartlı antlaşma olarak kabul edilebilir. Buna örnek
olarak antlaşmanın Avusturya'nın garantisinde olacak
olmasıdır.
Antlaşmanın Avusturya'nın garantisi altında olacak
olması bu antlaşmayı neden ağır şartlara sahip ant-
laşma hâline getirmiştir?
XA) Osmanlı Devletinin ekonomik kayıplar yaşaması
B) Avusturya'nın bu antlaşma ile Hristiyan dünyasında
prestij kazanması
C) Antlaşmadaki diğer ülkelerin duruma itiraz etmeme-
si
eser-
dev-
söy-
D) Diplomatik açıdan Avusturya'yı üstün duruma getir-
mesi
XE) Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne olan düşmanca
tutumu
9
Diğer sayfaya
geçiniz.

Müs- Veda ? 30.(Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk ağır şartlı antlaşma olarak kabul edilebilir. Buna örnek olarak antlaşmanın Avusturya'nın garantisinde olacak olmasıdır. Antlaşmanın Avusturya'nın garantisi altında olacak olması bu antlaşmayı neden ağır şartlara sahip ant- laşma hâline getirmiştir? XA) Osmanlı Devletinin ekonomik kayıplar yaşaması B) Avusturya'nın bu antlaşma ile Hristiyan dünyasında prestij kazanması C) Antlaşmadaki diğer ülkelerin duruma itiraz etmeme- si eser- dev- söy- D) Diplomatik açıdan Avusturya'yı üstün duruma getir- mesi XE) Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne olan düşmanca tutumu 9 Diğer sayfaya geçiniz.