Soru:

n 14. Bir gün ağustosböceği Tembel tembel otup durmak Neticesi aç kalarak Kanincadan göreceği Bürüdete bakmaz, gider Bir lokma ş

n
14. Bir gün ağustosböceği
Tembel tembel otup durmak
Neticesi aç kalarak
Kanincadan göreceği
Bürüdete bakmaz, gider
Bir lokma şey rica eder
Der ki :-Aciyiniz bize
Çoluk çocuk evde açız
lanenize muhtacız.
Karınca bir yüreksize
Layik huşunetle sorar:
-Aç misiniz? Ya o kadar
Uzun, güzel günler oldu;
O günlerde ne yaptınız?
Böcek inler: -Acız, açız!
Bakın benzim nasıl soldu
O günlerde gülen, öten
Sazla, sözle eğlenen ben
Bugün bakın ne haldeyim!
Vallah açız billah açız
Hâlimize acıyınız!
Şimdi de raksedin, ne var?
"Yazın çalan kışın oynar!"
Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi yok-
tur?
A) Teşkis
C) İstiare
B) intak
bi İrsalimesel
E) Kinaye

n 14. Bir gün ağustosböceği Tembel tembel otup durmak Neticesi aç kalarak Kanincadan göreceği Bürüdete bakmaz, gider Bir lokma şey rica eder Der ki :-Aciyiniz bize Çoluk çocuk evde açız lanenize muhtacız. Karınca bir yüreksize Layik huşunetle sorar: -Aç misiniz? Ya o kadar Uzun, güzel günler oldu; O günlerde ne yaptınız? Böcek inler: -Acız, açız! Bakın benzim nasıl soldu O günlerde gülen, öten Sazla, sözle eğlenen ben Bugün bakın ne haldeyim! Vallah açız billah açız Hâlimize acıyınız! Şimdi de raksedin, ne var? "Yazın çalan kışın oynar!" Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi yok- tur? A) Teşkis C) İstiare B) intak bi İrsalimesel E) Kinaye