Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İmge ve Söz Sanatları Soruları

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde veri-
len sanat yoktur?
A) Tarihin dilinden düşmez bu destan (teşhis)
B) Ve güldün diye rengârenk yağmurlar yağdı (hüsnü-
talil)
C) Fidan boylu yârim ne oldu sana? (istiare)
D) Bir serçe kuşuydun sen yüreğimin dallarında (teş-
bih)
E) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz (tezat)
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde veri- len sanat yoktur? A) Tarihin dilinden düşmez bu destan (teşhis) B) Ve güldün diye rengârenk yağmurlar yağdı (hüsnü- talil) C) Fidan boylu yârim ne oldu sana? (istiare) D) Bir serçe kuşuydun sen yüreğimin dallarında (teş- bih) E) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz (tezat)
2
Soru 4
Turna
Ey bana bahçesini göstermeyen kalın çit
Ceviz kapılarını çaldığım sırlı konak
Gizli anahtarını avuçlarıma bırak
tomb ide!
Çözül artık ey düğüm açıl artık ey kilit
LP
Bu dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih bemees
C) Tenasüp
kyfwhich
Di En
TEST 146
E) Kinayet
B) Hüsnütalil
D) Mecâzımürsel
dideer
plat (3
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
2 Soru 4 Turna Ey bana bahçesini göstermeyen kalın çit Ceviz kapılarını çaldığım sırlı konak Gizli anahtarını avuçlarıma bırak tomb ide! Çözül artık ey düğüm açıl artık ey kilit LP Bu dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Teşbih bemees C) Tenasüp kyfwhich Di En TEST 146 E) Kinayet B) Hüsnütalil D) Mecâzımürsel dideer plat (3
32. Paylaşırsa dost paylaşırmış
İnsanın derdini sevincini
Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör
Hangi kapıyı çalsan kimseler yok.
Hangi omuza dokunsam yabancı çıkar
Bu dizelerde;
1. tevriye,
II. kinaye,
III. tezat,
IV. tecahülüarif
sanatlarından hangileri vardır?
B) I ve III
A) I ve Il
D) || ve TV
C) II ve III
E) II ve IV
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
32. Paylaşırsa dost paylaşırmış İnsanın derdini sevincini Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör Hangi kapıyı çalsan kimseler yok. Hangi omuza dokunsam yabancı çıkar Bu dizelerde; 1. tevriye, II. kinaye, III. tezat, IV. tecahülüarif sanatlarından hangileri vardır? B) I ve III A) I ve Il D) || ve TV C) II ve III E) II ve IV
8. dinlerdim telaşlı kanunlardan sarışın Türkçeyi
nasıl da sevdim ne iştir bilmeden sevmeyi
ürkek bir serpinti usulca yoklardı bahçeyi
nerde tavus kuşlanı, nerde Müjgân'ın gençliği
nasıl da sevdim ne iştir bilmeden sevmeyi
S
Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A Imgelere başvurulmuştur.
B) Halk şiiri geleneği yansıtılmıştır.
Söz sanatlapna yer verilmiştir.
D) Düz kafiye şemasından yararlanılmıştır.
E Nakaratla şiirde ritim sağlanmıştır.
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
8. dinlerdim telaşlı kanunlardan sarışın Türkçeyi nasıl da sevdim ne iştir bilmeden sevmeyi ürkek bir serpinti usulca yoklardı bahçeyi nerde tavus kuşlanı, nerde Müjgân'ın gençliği nasıl da sevdim ne iştir bilmeden sevmeyi S Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Imgelere başvurulmuştur. B) Halk şiiri geleneği yansıtılmıştır. Söz sanatlapna yer verilmiştir. D) Düz kafiye şemasından yararlanılmıştır. E Nakaratla şiirde ritim sağlanmıştır.
5. Bir yanda umutların, düşlerin, düşüncelerin
Bir yanda aldığını geri vermez koca evren
Bak! Bütün ağızlar yutmaya hazır seni
Bir noktadan, bir lokmadan başka nesin sen?
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi
yoktur?
A) Teşbih
B Tezat
Irsalimesel
D) Mecazımürsel
E) Tenasup
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
5. Bir yanda umutların, düşlerin, düşüncelerin Bir yanda aldığını geri vermez koca evren Bak! Bütün ağızlar yutmaya hazır seni Bir noktadan, bir lokmadan başka nesin sen? Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? A) Teşbih B Tezat Irsalimesel D) Mecazımürsel E) Tenasup
3. Garbin afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar
Gözünden Edebiyat
TESTI
Bu dörtlükte altı çiziji sözcükte hangi söz sa-
natı yapılmıştır?
A) Intak
BY Tevriye
estiare
f
D) Mübalağa +
E) Kinaye
4. Şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, etkili, görü-
lebilir ve duyulabilir bir şekilde anlatmak için anlatıl-
mak istenen ile başka şeyler arasında bağlantı kuru-
larak zihinde canlandırılan yeni biçimlere imge denir.
Aşağıdakilerden hangisinde imgeye yer veril-
memiştir?
yolunun yolcusu
kervansaraya
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
3. Garbin afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Gözünden Edebiyat TESTI Bu dörtlükte altı çiziji sözcükte hangi söz sa- natı yapılmıştır? A) Intak BY Tevriye estiare f D) Mübalağa + E) Kinaye 4. Şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, etkili, görü- lebilir ve duyulabilir bir şekilde anlatmak için anlatıl- mak istenen ile başka şeyler arasında bağlantı kuru- larak zihinde canlandırılan yeni biçimlere imge denir. Aşağıdakilerden hangisinde imgeye yer veril- memiştir? yolunun yolcusu kervansaraya
at
istiare
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih yoktur?
A Sarip vücudunu belirsiz kollar
Enseni yakacak ateş nefesim
B) Deli gönül yücesine çıkar
Bir üveyik olur, uçar gider
S
1-02T (3
C) Kırmızı bir kuştur soluğum
Kumral göklerinde saçlarının
D) Çocuk gönlüm kaygılardan azade
Yüzlerde nur, ekinlerde bereket
E) Gelse de en acı sözler dilime
Uçacak sanırdım birkaç kelime
YAYINLARI
LİMİT
yapar: "Ask
olabilecek
bir şerit tal
belirten bi
bir bütün
belirtir. E
görünce
dizeyi y
Bu par
Sürey
sözcü
oldu
A) K
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
at istiare 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih yoktur? A Sarip vücudunu belirsiz kollar Enseni yakacak ateş nefesim B) Deli gönül yücesine çıkar Bir üveyik olur, uçar gider S 1-02T (3 C) Kırmızı bir kuştur soluğum Kumral göklerinde saçlarının D) Çocuk gönlüm kaygılardan azade Yüzlerde nur, ekinlerde bereket E) Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırdım birkaç kelime YAYINLARI LİMİT yapar: "Ask olabilecek bir şerit tal belirten bi bir bütün belirtir. E görünce dizeyi y Bu par Sürey sözcü oldu A) K
10. Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim içün
Yaşın yaşın ağlar mısın
I. irsalimesel
Teşhis
İstifham
IV. Tekrir
V. Kinaye
Bi dizelerde yukarıdaki söz sanatlarından han-
gileri yoktur?
A) I ve II
D) III ve V
B) I ve V
E) IV ve V
C) II ve IV
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
10. Karlı dağların başında Salkım salkım olan bulut Saçın çözüp benim içün Yaşın yaşın ağlar mısın I. irsalimesel Teşhis İstifham IV. Tekrir V. Kinaye Bi dizelerde yukarıdaki söz sanatlarından han- gileri yoktur? A) I ve II D) III ve V B) I ve V E) IV ve V C) II ve IV
11. Seciden bahseden klasik belagat kitaplarında, başarılı
bir secinin özellikleri sıralanırken secili kelimelerin yerli
yerinde kullanılması, cümlelerdeki secili ibarelerin
tümünün anlama katkısının bulunması, ibarelerin
anlamca birbirlerini tekrar etmemeleri, secili ibarelerin
sahip oldukları kelime sayıları açısından birbirine yakın
olmaları, uzunluk söz konusu olacaksa ikinci kısmın
uzun olması gerektiği dile getirilir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde seci örneği
bulunmamaktadır?
AL O mufavaza-i sihr-aferin ve muhabbet-name-i
mu'ciz-karin
B De'avat-1 bi-reyb ü riya ve tahiyyat-ı anber-buy u
'abir-reyya
C) Zamir-i münir-i afitab-ı vamida ki muktebes-i adva-i
nûrun 'ala nur
D) Ki makbul-i makul-i fasih ve sadr-i fesih ile sani-i
işneyn-i dem-i Mesih
E) Küngüre-i burüc-i felek-'urücı eyvân-ı keyvâna
beraber belki kal'a-i gevher-nigin felek-i sevâbitden
ber-terdür
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
11. Seciden bahseden klasik belagat kitaplarında, başarılı bir secinin özellikleri sıralanırken secili kelimelerin yerli yerinde kullanılması, cümlelerdeki secili ibarelerin tümünün anlama katkısının bulunması, ibarelerin anlamca birbirlerini tekrar etmemeleri, secili ibarelerin sahip oldukları kelime sayıları açısından birbirine yakın olmaları, uzunluk söz konusu olacaksa ikinci kısmın uzun olması gerektiği dile getirilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde seci örneği bulunmamaktadır? AL O mufavaza-i sihr-aferin ve muhabbet-name-i mu'ciz-karin B De'avat-1 bi-reyb ü riya ve tahiyyat-ı anber-buy u 'abir-reyya C) Zamir-i münir-i afitab-ı vamida ki muktebes-i adva-i nûrun 'ala nur D) Ki makbul-i makul-i fasih ve sadr-i fesih ile sani-i işneyn-i dem-i Mesih E) Küngüre-i burüc-i felek-'urücı eyvân-ı keyvâna beraber belki kal'a-i gevher-nigin felek-i sevâbitden ber-terdür
SÖZ SANATLARI
Soru 10
sanatı vardır?
undreder
Aşağıdaki dizelerin hangisinde huur
A) Dinle yolcu bu ses onun sesidir
Sinsi adımlarla akşam yürüyor
B) Terk edilmiş bir çocuk gibiydim
Dokunsanız ağlayacaktım
und!
perdere
duymuşt
duymuşlar
C) Benim avcı olduğumu
Bir daha bahçeye gelmedi Ruşlar
D) Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben
E) Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır
BC
21.Rücu
Bir düşü
için dah
geçmiş
. Bir s
hingrada
Mav
Hay
Ela
Şair ill
şarkısı
zede
vazge
ifade
22.Se
Divar
ve Cu
sesi
rilere
in
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
SÖZ SANATLARI Soru 10 sanatı vardır? undreder Aşağıdaki dizelerin hangisinde huur A) Dinle yolcu bu ses onun sesidir Sinsi adımlarla akşam yürüyor B) Terk edilmiş bir çocuk gibiydim Dokunsanız ağlayacaktım und! perdere duymuşt duymuşlar C) Benim avcı olduğumu Bir daha bahçeye gelmedi Ruşlar D) Bütün sevgileri atıp içimden Varlığımı yalnız ona verdim ben E) Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır BC 21.Rücu Bir düşü için dah geçmiş . Bir s hingrada Mav Hay Ela Şair ill şarkısı zede vazge ifade 22.Se Divar ve Cu sesi rilere in
Soru 8
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar
Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağı-
dakilerin hangisinde verilmiştir?
gmat
A) Tevriye - İntak
kows
ms
B) Teşhis Kinaye
C) Teşbih-Tevriye aaa,
Pizlene
D) Cinas - Mübalağa
E) Kinaye - Teşbih
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
Soru 8 Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağı- dakilerin hangisinde verilmiştir? gmat A) Tevriye - İntak kows ms B) Teşhis Kinaye C) Teşbih-Tevriye aaa, Pizlene D) Cinas - Mübalağa E) Kinaye - Teşbih
Soru 5
Bu bir türkü
toprak çanaklarda
güneşi içenlerin türküsü!
Bu bir örgü:
alev bir saç örgüsü!
O
Bu dizelerdeki altı çizili sözde aşağıdaki
söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Kinaye
C) Telminama
macı ola
B) Tevriye
D) Açık istiâre
E) Kapalı istiâre
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
Soru 5 Bu bir türkü toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü! Bu bir örgü: alev bir saç örgüsü! O Bu dizelerdeki altı çizili sözde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A) Kinaye C) Telminama macı ola B) Tevriye D) Açık istiâre E) Kapalı istiâre
5. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde ayraç içinde ve-
rilen söz sanat yoktur?
A) Kendimi kendim yitirdim kendim arar kendini,
Kendine kendin gerekse kendinde bul kendini
B) Âlemde ister kış, isterse bahar,
ister bir yaz ister bir güz olsaydı!
C) Kahnmin nedenini söylesem irkilirler,
Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler.
D) Bu gül yaprağı mı dudak değil mi?
Ne diye kıvrılmış, yazık değil mi?
E) Ay geçti, yıl döndü unuttu beni
Ustüne adını yazdığım ağaç
(Tekrir)
(Tenasüp)
(Telmih)
(Tevriye)
(Teşhis)
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
5. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde ayraç içinde ve- rilen söz sanat yoktur? A) Kendimi kendim yitirdim kendim arar kendini, Kendine kendin gerekse kendinde bul kendini B) Âlemde ister kış, isterse bahar, ister bir yaz ister bir güz olsaydı! C) Kahnmin nedenini söylesem irkilirler, Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. D) Bu gül yaprağı mı dudak değil mi? Ne diye kıvrılmış, yazık değil mi? E) Ay geçti, yıl döndü unuttu beni Ustüne adını yazdığım ağaç (Tekrir) (Tenasüp) (Telmih) (Tevriye) (Teşhis)
Türk Dili ve Edebiyatı Testi
5. Hangi çınar sevgiyle büyütür dallarını
Hangi sevgili gülistana çevirir harabeyi
Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Teşhis - Intak
B) Tedric - Teşhis
C) Tevriye - Tezat
D) Teşhis - Tezat -
E) Leffüneşr - Teşhis....
Zeffiness
7
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
Türk Dili ve Edebiyatı Testi 5. Hangi çınar sevgiyle büyütür dallarını Hangi sevgili gülistana çevirir harabeyi Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdaki- lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Teşhis - Intak B) Tedric - Teşhis C) Tevriye - Tezat D) Teşhis - Tezat - E) Leffüneşr - Teşhis.... Zeffiness 7
10. Realist eserlerde konular gerçek hayattan alınır, olağanüstü-
Tüklere yer verilmez. Okuyucuya yaşanmış ya da yaşanması
muhtemel bir olay aktarılmaya çalışılır. Sürrealist sanatçıların
11
BEDE
UFO
benimsediği temel görüş, insana ait gerçekliğin ortaya konula-
bilmesi için akla değil bilinçaltına yönelmek gerektiğidir. Deney™-
selliğin ön plana çıktığı natüralist eserlerde klasisizm akımının
|||
IV
Yuna
tesiriyle benimsenen idealize etmenin karşısında durulur. Do-
2ğada var olanların, ahlaki olmayan ya da iğrenç sayılabilecek
bütün unsurları sanat eserine girebilir. Romantizm ise işlenen
V
konuya değil, konunun işleniş biçimine önem verilen akımdır.
Konuların zaten Yunan ve Latin edebiyatında, mitolojide mev-
cut olduğu söylenir.
Bu parçadaki bilgi yanlışını düzeltmek için numaralanmış
sözcüklerden hangileri yer değiştirmelidir?
11
A) ve II
D) III ve V
B) I e III
E) lyve V
C) ve IV
13. XVII. yüzyılın ilk y
üstadı sıfatı ile ş
sadelikte değil, a
zamanına kadar
no meyen, alışılmam
haldhüner saymıştır.
-Robiyat döneminde
nab yüzünden şiddet
ante söyleyişe karşılıl
kullanmıştır. Ayr
nevi ve olağanü
tdığı çevreden al
Bu parçada se
nedir?
5
A) Ali Şîr Neva
C) Neşâti
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
10. Realist eserlerde konular gerçek hayattan alınır, olağanüstü- Tüklere yer verilmez. Okuyucuya yaşanmış ya da yaşanması muhtemel bir olay aktarılmaya çalışılır. Sürrealist sanatçıların 11 BEDE UFO benimsediği temel görüş, insana ait gerçekliğin ortaya konula- bilmesi için akla değil bilinçaltına yönelmek gerektiğidir. Deney™- selliğin ön plana çıktığı natüralist eserlerde klasisizm akımının ||| IV Yuna tesiriyle benimsenen idealize etmenin karşısında durulur. Do- 2ğada var olanların, ahlaki olmayan ya da iğrenç sayılabilecek bütün unsurları sanat eserine girebilir. Romantizm ise işlenen V konuya değil, konunun işleniş biçimine önem verilen akımdır. Konuların zaten Yunan ve Latin edebiyatında, mitolojide mev- cut olduğu söylenir. Bu parçadaki bilgi yanlışını düzeltmek için numaralanmış sözcüklerden hangileri yer değiştirmelidir? 11 A) ve II D) III ve V B) I e III E) lyve V C) ve IV 13. XVII. yüzyılın ilk y üstadı sıfatı ile ş sadelikte değil, a zamanına kadar no meyen, alışılmam haldhüner saymıştır. -Robiyat döneminde nab yüzünden şiddet ante söyleyişe karşılıl kullanmıştır. Ayr nevi ve olağanü tdığı çevreden al Bu parçada se nedir? 5 A) Ali Şîr Neva C) Neşâti
4
ADZ
9. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter
hid sho
Bu dörtlüğün ilk dizesinde bulunan söz sanatı aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?
gibsop ant
A) Malumdur benim sühanım mahlas istemez
nüüb Fark eyler anı şehrimizin nüktedanları
B) Geldiklerini mescide bildüm ne içündür
VI (0
(O
Yüz döndürüp andan dedüm ey kavm olun âgâh
C) Kaşlar yaydır kemandir
Yeşil gözler yamandır
O yâr seyrana çıkmış
Herkes ona hayrandır
D) Buna felek derler felek
Ne aman bilir ne dilek
Ahir ömrümüzü helak
Etmeden bir dem sürelim
E) Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kâfir
13
etalo
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
4 ADZ 9. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter hid sho Bu dörtlüğün ilk dizesinde bulunan söz sanatı aşağı- dakilerin hangisinde vardır? gibsop ant A) Malumdur benim sühanım mahlas istemez nüüb Fark eyler anı şehrimizin nüktedanları B) Geldiklerini mescide bildüm ne içündür VI (0 (O Yüz döndürüp andan dedüm ey kavm olun âgâh C) Kaşlar yaydır kemandir Yeşil gözler yamandır O yâr seyrana çıkmış Herkes ona hayrandır D) Buna felek derler felek Ne aman bilir ne dilek Ahir ömrümüzü helak Etmeden bir dem sürelim E) Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kâfir 13 etalo Diğer sayfaya geçiniz.