İmge ve Söz Sanatları Soruları

(bo-
rkut,
, ge-
gece
inde
vaş-
lupla
x ya-
ları-
tliğin
izleri
lar?
E) V
4. Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim.
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri
kullanılmıştır?
A) Benzetme - kinaye
B) Tenasüp - istiare
C) Tevriye - kişileştirme
D) Ad aktarması - telmih
E) Kinaye - tezat
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
(bo- rkut, , ge- gece inde vaş- lupla x ya- ları- tliğin izleri lar? E) V 4. Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim. Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri kullanılmıştır? A) Benzetme - kinaye B) Tenasüp - istiare C) Tevriye - kişileştirme D) Ad aktarması - telmih E) Kinaye - tezat
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört ögesi de bu-
lunan bir "teşbih" vardır?
memelid
E
Il
A) Yağmur taneleri gibi duru bakışlar
B) Mutluluk çevremde bir renkli çeyiz.
C) Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
D) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
E) Bir siyah kadındır kaldırımda gece
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört ögesi de bu- lunan bir "teşbih" vardır? memelid E Il A) Yağmur taneleri gibi duru bakışlar B) Mutluluk çevremde bir renkli çeyiz. C) Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan D) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda E) Bir siyah kadındır kaldırımda gece
1. A benim bahtı yârim
Gönlümün tahtı yârim
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı yârim
Bu mâni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
mabiror
A) Düz mâni örneğidir.
B) Yarım kafiye kullanılmıştır.
Kafiye düzeni aaba şeklindedir.
D) Sanatlysöyleyişlere başvurulmuştur.
E) Redife başvurulmuştur.
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
1. A benim bahtı yârim Gönlümün tahtı yârim Yüzünde göz izi var Sana kim baktı yârim Bu mâni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? mabiror A) Düz mâni örneğidir. B) Yarım kafiye kullanılmıştır. Kafiye düzeni aaba şeklindedir. D) Sanatlysöyleyişlere başvurulmuştur. E) Redife başvurulmuştur.
(44. ve 45. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)
44. Şair için hangisi söylenemez?
A) Duyarlı B) Sevgi dolu C) Endişeli D) Telaşlı
45. Şiirde vurgulanmak istenen nedir?
A) Tabiata karşı sevgi duymak gerekir.
B) Tabiatı korursak, sevgiyi hakim kılabiliriz.
C) Yeşil renk gözleri yormaz.
D) Sevgiyi, çevreye tercih etmeliyiz.
46. İnsan Bir Ormandır adlı yapıtın birçok kesiminde çeşitli özel
adlar, yer adları sıralanmaktadır: Taksim, Şişli, Beyoğlu, Zeki
Müren'in filmleri, Ferdi, Orhan Müslüm... vb. Gerçek yaşamda bu
kişi ve yerleri görebilir, bulabiliriz.
Bu parçada yapıtın hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır?
A) Çok çeşitli konuların işlenmiş olması
B) Yapıtın herkes tarafından okunuyor olması
C)Günümüz hayatını yansıtmış olması
D) Bütün ayrıntılarıyla incelenmiş olması
47. O da yetmez yüreğimize... Derinden, yumuşak Esmeli
duygular rüzgârı Aklın oturduğu tepeleri okşayarak...
Dörtlükte şairin asıl istediği nedir?
A) Rüzgârların devamlı esmesi
B) Yüreğinde duyguların hâkim olması
C) Duygularının anılması
D) Tepelerde rüzgâr olması
48. Bakışların pırıltılı, yüreğin dolu, Halin sıcak..
Anlıyorum, anlıyorum ama Ben o değilim desem artık ne olacak?
İçimdeki çocuk, doymuyorsun ki oyuna.
Şiire göre şair için hangisi söylenemez?
A) Artık büyüdüğünü düşünmektedir.
B) Hayata karşı umudu vardır
C) Kendini çocuk gibi hissetmektedir.
D) Çocuksu yanıyla çelişmektedir.
Seninle başım dertte, Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir
parçasın, Söküp atamıyorum.
(49. ve 50. sorular dörtlüğe göre cevaplandırılacaktır.)
49. Yukarıdaki dörtlüğe
göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şair kararsız bir durumdadır.
B) Sevgilisi ile arası iyi değildir.
C) Sevgilisinden vazgeçememektedir.
D) Sevgilisi, şairi sevmemektedir.
50. Dörtlükte en ağır basan duygu hangisidir?
A) Kararsızlık B) Isdırap C) Sevinç D) Ayrılık
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
(44. ve 45. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.) 44. Şair için hangisi söylenemez? A) Duyarlı B) Sevgi dolu C) Endişeli D) Telaşlı 45. Şiirde vurgulanmak istenen nedir? A) Tabiata karşı sevgi duymak gerekir. B) Tabiatı korursak, sevgiyi hakim kılabiliriz. C) Yeşil renk gözleri yormaz. D) Sevgiyi, çevreye tercih etmeliyiz. 46. İnsan Bir Ormandır adlı yapıtın birçok kesiminde çeşitli özel adlar, yer adları sıralanmaktadır: Taksim, Şişli, Beyoğlu, Zeki Müren'in filmleri, Ferdi, Orhan Müslüm... vb. Gerçek yaşamda bu kişi ve yerleri görebilir, bulabiliriz. Bu parçada yapıtın hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır? A) Çok çeşitli konuların işlenmiş olması B) Yapıtın herkes tarafından okunuyor olması C)Günümüz hayatını yansıtmış olması D) Bütün ayrıntılarıyla incelenmiş olması 47. O da yetmez yüreğimize... Derinden, yumuşak Esmeli duygular rüzgârı Aklın oturduğu tepeleri okşayarak... Dörtlükte şairin asıl istediği nedir? A) Rüzgârların devamlı esmesi B) Yüreğinde duyguların hâkim olması C) Duygularının anılması D) Tepelerde rüzgâr olması 48. Bakışların pırıltılı, yüreğin dolu, Halin sıcak.. Anlıyorum, anlıyorum ama Ben o değilim desem artık ne olacak? İçimdeki çocuk, doymuyorsun ki oyuna. Şiire göre şair için hangisi söylenemez? A) Artık büyüdüğünü düşünmektedir. B) Hayata karşı umudu vardır C) Kendini çocuk gibi hissetmektedir. D) Çocuksu yanıyla çelişmektedir. Seninle başım dertte, Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, Söküp atamıyorum. (49. ve 50. sorular dörtlüğe göre cevaplandırılacaktır.) 49. Yukarıdaki dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Şair kararsız bir durumdadır. B) Sevgilisi ile arası iyi değildir. C) Sevgilisinden vazgeçememektedir. D) Sevgilisi, şairi sevmemektedir. 50. Dörtlükte en ağır basan duygu hangisidir? A) Kararsızlık B) Isdırap C) Sevinç D) Ayrılık
AT
1.
▶
Kazanım Analiz Testi
terat
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen edebî sa-
nat aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Gülmek ol goncaya münasiptir
Ağlamak bu dil-i hazîne gerek
A) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü
Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
B) Seyretti hava üzre taht-1 Süleyman
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde
C) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle
D) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
E) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
4.
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
AT 1. ▶ Kazanım Analiz Testi terat Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen edebî sa- nat aşağıdakilerin hangisinde vardır? Gülmek ol goncaya münasiptir Ağlamak bu dil-i hazîne gerek A) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü B) Seyretti hava üzre taht-1 Süleyman Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde C) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle D) Ateşten kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi E) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik 4.
17. Aşağıdakilerin hangisinde "Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar
taşmadı" dizesinde olan söz sanatı yapılmamıştır?
A) Sırtımda taşınmaz yükü gözlerin
Herkes koşar, zıplar ben yürüyemem
B) Menekşe açılır, bahar yaz olur
Niçin boynu eğri, ömrü az olur
C) Yaram var, havanlar dövemez merhem
Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem
D) Dudağında yangın varmış dediler
Ta ezelden yayan koşarak geldim
EGüneşle ayın bile girmediği bir yerde
Dün ancak gözyaşıyla sönen bir ateş yandı
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
17. Aşağıdakilerin hangisinde "Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı" dizesinde olan söz sanatı yapılmamıştır? A) Sırtımda taşınmaz yükü gözlerin Herkes koşar, zıplar ben yürüyemem B) Menekşe açılır, bahar yaz olur Niçin boynu eğri, ömrü az olur C) Yaram var, havanlar dövemez merhem Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem D) Dudağında yangın varmış dediler Ta ezelden yayan koşarak geldim EGüneşle ayın bile girmediği bir yerde Dün ancak gözyaşıyla sönen bir ateş yandı
niTE 1
Te
İTE
şa
ÜNİTE 1
SÖZ
Şimdi Sınavdasın
SÖZ SANATLARI
7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kinaye vardır?
Aşağ
A) Artık yaşamak için herkesten kaçacağız
Dünya bize verecek yalnız güzellikleri
Mosin nemokid elmele
B) Gözlerim çağlayansa kalemimden kan damlar
Sevdanın hamalında bel bükülür diz hamlar
C) Bahçede güller kan ağlıyordu tekmil
Bir fena gün ki olası gibi değil
D) Sevgilim her insan doğarken ağlar
Çiçeklerle açar, sularla çağlar
E) Hiç kuşkum yok ki sen şimdi kalbimde
Bir kış uykusuna yatan böceksin
8. Ben karalarda yaşarken bir de sende siyah
Mayileri giy gel denizden yarın sabah
6
10. Sakin
Ağla
ronk hem de toprak parça-
Kapa
Dur
ru
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
niTE 1 Te İTE şa ÜNİTE 1 SÖZ Şimdi Sınavdasın SÖZ SANATLARI 7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kinaye vardır? Aşağ A) Artık yaşamak için herkesten kaçacağız Dünya bize verecek yalnız güzellikleri Mosin nemokid elmele B) Gözlerim çağlayansa kalemimden kan damlar Sevdanın hamalında bel bükülür diz hamlar C) Bahçede güller kan ağlıyordu tekmil Bir fena gün ki olası gibi değil D) Sevgilim her insan doğarken ağlar Çiçeklerle açar, sularla çağlar E) Hiç kuşkum yok ki sen şimdi kalbimde Bir kış uykusuna yatan böceksin 8. Ben karalarda yaşarken bir de sende siyah Mayileri giy gel denizden yarın sabah 6 10. Sakin Ağla ronk hem de toprak parça- Kapa Dur ru
hangisi söy
hâle getiri
öne çıka
amıştır.
sine sıkı
Karac'oğlan der ki geçti çağlarım
Meyve vermez oldu gönül bağlarım
Aklıma geldikçe durup ağlarım
Gözüm yaşı sel olduğu zamandır
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söy-
lenemez?
A) 6+
A) 6 + 5 duraklı 11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B) Şair, dönemin şartlarından yakınmaktadır.
C) Mübalağa sanatından yararlanılmıştır.
D) Bir koşmanın son dörtlüğüdür.
E) 2. dizede teşbih sanatı yapılmıştır.
karekök
Eduygulu ve coşkul
Terde idaktik ya da
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
hangisi söy hâle getiri öne çıka amıştır. sine sıkı Karac'oğlan der ki geçti çağlarım Meyve vermez oldu gönül bağlarım Aklıma geldikçe durup ağlarım Gözüm yaşı sel olduğu zamandır Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söy- lenemez? A) 6+ A) 6 + 5 duraklı 11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir. B) Şair, dönemin şartlarından yakınmaktadır. C) Mübalağa sanatından yararlanılmıştır. D) Bir koşmanın son dörtlüğüdür. E) 2. dizede teşbih sanatı yapılmıştır. karekök Eduygulu ve coşkul Terde idaktik ya da
ti'dan
olan
ster.
yen
le
ayı
e
den
le
er ve
io
alır.
ini
10. Telli şázdır bunun adı
Ne ayet dinler ne kadı
Bunu çalar anlar kendi
Şeytan bunun neresinde
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Tenasüp sanatına ömek verilebilir.
GO J
a
a
L
B) Hece ölçüsünün 8'li kalıbı kullanılmıştır.
vardır
C) Tunç kafiye vardı
D) Bir koşmadan alıntıdır.
E) Türü taşlamadır.
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
ti'dan olan ster. yen le ayı e den le er ve io alır. ini 10. Telli şázdır bunun adı Ne ayet dinler ne kadı Bunu çalar anlar kendi Şeytan bunun neresinde Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tenasüp sanatına ömek verilebilir. GO J a a L B) Hece ölçüsünün 8'li kalıbı kullanılmıştır. vardır C) Tunç kafiye vardı D) Bir koşmadan alıntıdır. E) Türü taşlamadır.
Flerden
ini ta-
ürün- I
biya-
hiller
ara-
erle
1
2
1
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen
edebî sanat yoktur?
A) Bir ateş düştü canıma
Yanarım kimseler bilmez (İstiare)
B) Yalnızlığın okşadığı kalbime
Yağmurlar küskün şimdi (Teşhis)
C) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın
(Tariz)
D) Yokluğun cehennemin öbür adıdır.
Üşüyorum kapama gözlerini (Tezat)
E) Gökyüzü gibi bir şey çocukluk
Hiçbir yere gitmiyor (Teşbih)
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
Flerden ini ta- ürün- I biya- hiller ara- erle 1 2 1 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen edebî sanat yoktur? A) Bir ateş düştü canıma Yanarım kimseler bilmez (İstiare) B) Yalnızlığın okşadığı kalbime Yağmurlar küskün şimdi (Teşhis) C) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın (Tariz) D) Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum kapama gözlerini (Tezat) E) Gökyüzü gibi bir şey çocukluk Hiçbir yere gitmiyor (Teşbih) Diğer sayfaya geçiniz.
8.
Bulutlar dağlarda örgütleniyor
Dağlardan, çığlardan, sellerden korkuyorum.
Ölü denizlere hicreti anlatmak zor
Aldığını vermeyen yıllardan korkuyorum.
Bu dörtlükteki söz sanatları aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Tenasüp - tezat - teşhis
B) Teşbih - hüsnitalil - kinaye
C) Telmih - tevriye - mübalağa
D) Intak - irsalimesel - teşhis
E) İstifham - tenasüp - teşbih
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
8. Bulutlar dağlarda örgütleniyor Dağlardan, çığlardan, sellerden korkuyorum. Ölü denizlere hicreti anlatmak zor Aldığını vermeyen yıllardan korkuyorum. Bu dörtlükteki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Tenasüp - tezat - teşhis B) Teşbih - hüsnitalil - kinaye C) Telmih - tevriye - mübalağa D) Intak - irsalimesel - teşhis E) İstifham - tenasüp - teşbih
Bu sanat, diğer edebî metinlerde de yer almakla birlikte
özellikle şiirde çok kullanılmıştır. Örneğin, "Aramazdık
gece mehtâbı yüzün parlarken / Bir uzak yıldıza benzerdi
güneş sen varken" misralarındaki "gece, mehtap, yüz,
parlamak, yıldız, güneş" kelimeleri arasında sevgilinin yüz
güzelliğini bütün yönleriyle ifade eden sanatı vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) tenasüp
B) telmih
C) tecahülüarif
D) hüsnütalil
E) mecazımürsel
====
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
Bu sanat, diğer edebî metinlerde de yer almakla birlikte özellikle şiirde çok kullanılmıştır. Örneğin, "Aramazdık gece mehtâbı yüzün parlarken / Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken" misralarındaki "gece, mehtap, yüz, parlamak, yıldız, güneş" kelimeleri arasında sevgilinin yüz güzelliğini bütün yönleriyle ifade eden sanatı vardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) tenasüp B) telmih C) tecahülüarif D) hüsnütalil E) mecazımürsel ====
10. Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç fark ettim taşın sert olduğunu
Su insanı boğar, ateş yakarmış
Her geçen günün bir dert olduğunu
İnsan bu yaşa gelince anlarmış
Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı yapılmış-
tır?
A) Tezat
B) Tekrir C) Tecahül-i Arif
E) Kinaye
D) Telmih
198209 my
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
10. Gökyüzünün başka rengi de varmış Geç fark ettim taşın sert olduğunu Su insanı boğar, ateş yakarmış Her geçen günün bir dert olduğunu İnsan bu yaşa gelince anlarmış Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı yapılmış- tır? A) Tezat B) Tekrir C) Tecahül-i Arif E) Kinaye D) Telmih 198209 my
cevrevi
A Hazir
en
hazı
mot
en Edebiyat
Edebî Sanatlar
lara
10. Aşağıdaki söz sanatlarından hangisinde övüyor-
muş gibi görünüp yerme ya da yeriyormuş gibi
görünüp övme anlamı vardır?
İstidrak
B) Sihrihelal C) Terdit
E) İham
D) Tarsi
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
cevrevi A Hazir en hazı mot en Edebiyat Edebî Sanatlar lara 10. Aşağıdaki söz sanatlarından hangisinde övüyor- muş gibi görünüp yerme ya da yeriyormuş gibi görünüp övme anlamı vardır? İstidrak B) Sihrihelal C) Terdit E) İham D) Tarsi
sti,
iş
ak
dü.
sitmak
çiler,
halá
da
rdan
ait
izm
zm
Edebî Akımlar
Recommaus-boi
adorable person i
sous le Hand
*21*
A Klasisizm
C) Kübizm
faut pour
o la bouche
l'impute
faile
de ton Buste a
heye
gore on count
& travers mags
conques
the bo
l'utton
133
qui
Apollinaire'in bir kadın silueti çizdiği bu görsel şiirin
çevirisi, aşağı yukarı şöyledir: Kendini tanı, bu güzel kişi
şapkanın altındasın. Enfes boynunuz (boynu ve sol
omuzu oluşturur). Ve bu kısacası, kusurlu görüntü, bir
bulutun (vücudunuzun sağ kısmı) görülen hayran
büstünüzün görüntüsü, biraz daha aşağı atmak
kalbinizdir (vücudun sol kısmı).
Bu görselin aşağıdaki edebî akımlardan hangisini
yansıttığı söylenebilir?
08
E) Sürrealizm
B Parnasizm
D Sembolizm
minsterhin be
7. Biz
ge
M
YAYINLARI
ha
p
te
y
b
LIN
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
sti, iş ak dü. sitmak çiler, halá da rdan ait izm zm Edebî Akımlar Recommaus-boi adorable person i sous le Hand *21* A Klasisizm C) Kübizm faut pour o la bouche l'impute faile de ton Buste a heye gore on count & travers mags conques the bo l'utton 133 qui Apollinaire'in bir kadın silueti çizdiği bu görsel şiirin çevirisi, aşağı yukarı şöyledir: Kendini tanı, bu güzel kişi şapkanın altındasın. Enfes boynunuz (boynu ve sol omuzu oluşturur). Ve bu kısacası, kusurlu görüntü, bir bulutun (vücudunuzun sağ kısmı) görülen hayran büstünüzün görüntüsü, biraz daha aşağı atmak kalbinizdir (vücudun sol kısmı). Bu görselin aşağıdaki edebî akımlardan hangisini yansıttığı söylenebilir? 08 E) Sürrealizm B Parnasizm D Sembolizm minsterhin be 7. Biz ge M YAYINLARI ha p te y b LIN
in han-
üzene
yapıl-
r.
bağ-
daist
tim
un
Palme Yayınevi
Tezkire - Siyer-Seyahatname - İnşa
C) Anı - Münşi - Hamse - Tezkire
D) Günlük - Seyahatname - Anı - İnşa
E) Tezkire - Sefaratname - Röportaj - Münşeat
23. Saat yediyi geçiyor. O kadar tembih ettim ona ben, eve
erken gel diye. Ne işi var müdüriyette Feriha ile? Pasaport
mu çıkarıyor? Paris'e mi kaçacak? Babası Mersin'de. Fir-
sat bu fırsat. Yapar mı yapar. Turgut onları görmüş, onlar
görmemişler. Koridorda bekliyorlarmış. Bir kere o Feriha ile
hâlâ konuşması, müdüriyetlere gitmesi filan kâfi. Tepeme
kan çıkıyor. Selmin de altüst etti asabımı. Az daha selam
vermeden geçecekti. Ne bakıştı o. Zehir doluydu gözleri.
Lütfen konuştu benimle. Fakat hakkı var.
Yalnızız romanından alınan bu parça ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?
ç konuşma tekniğinden yararlanılmıştır.
B) Ağırlıklı olarak betimleyici anlatım kullanılmıştır.
C) Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır.
D) Sosyal bir tema etrafında şekillenmiştir.
E) Bilinç akışı tekniğine başvurulmuştur.
24. Gökte bir ruhtu o, bir canlı güneşti
Öyle gördüm ben; öyle değilmiş şimdi
Yay gevşemiş ne çıkar, yara gitmez gönülden
Bu parçanın birinci dizesindeki edebî sanat, aşağıdaki
dizelerin hangisinde yoktur?
A) Nedendir de kömür gözlüm nedendir
Şu geceki benim uyumadığım
B) Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
C) Zaman bir böcek gibi sinsi kenarda
Koltukların didikler durur kadifesini
D) Uğurlanan konuksun yaşanan günsün
İşte inatla direnensin bu yüzden
E) Bırakalım sevdayla büyüsün çocuklar
Serpilip gelişsinler fidan gibi
Lise Türkçe
İmge ve Söz Sanatları
in han- üzene yapıl- r. bağ- daist tim un Palme Yayınevi Tezkire - Siyer-Seyahatname - İnşa C) Anı - Münşi - Hamse - Tezkire D) Günlük - Seyahatname - Anı - İnşa E) Tezkire - Sefaratname - Röportaj - Münşeat 23. Saat yediyi geçiyor. O kadar tembih ettim ona ben, eve erken gel diye. Ne işi var müdüriyette Feriha ile? Pasaport mu çıkarıyor? Paris'e mi kaçacak? Babası Mersin'de. Fir- sat bu fırsat. Yapar mı yapar. Turgut onları görmüş, onlar görmemişler. Koridorda bekliyorlarmış. Bir kere o Feriha ile hâlâ konuşması, müdüriyetlere gitmesi filan kâfi. Tepeme kan çıkıyor. Selmin de altüst etti asabımı. Az daha selam vermeden geçecekti. Ne bakıştı o. Zehir doluydu gözleri. Lütfen konuştu benimle. Fakat hakkı var. Yalnızız romanından alınan bu parça ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? ç konuşma tekniğinden yararlanılmıştır. B) Ağırlıklı olarak betimleyici anlatım kullanılmıştır. C) Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır. D) Sosyal bir tema etrafında şekillenmiştir. E) Bilinç akışı tekniğine başvurulmuştur. 24. Gökte bir ruhtu o, bir canlı güneşti Öyle gördüm ben; öyle değilmiş şimdi Yay gevşemiş ne çıkar, yara gitmez gönülden Bu parçanın birinci dizesindeki edebî sanat, aşağıdaki dizelerin hangisinde yoktur? A) Nedendir de kömür gözlüm nedendir Şu geceki benim uyumadığım B) Bir çift güvercin havalansa Yanık yanık koksa karanfil C) Zaman bir böcek gibi sinsi kenarda Koltukların didikler durur kadifesini D) Uğurlanan konuksun yaşanan günsün İşte inatla direnensin bu yüzden E) Bırakalım sevdayla büyüsün çocuklar Serpilip gelişsinler fidan gibi