Soru:

narşik neden re yol nak için nden 8. ini Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nde Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde etk

narşik
neden
re yol
nak için
nden
8.
ini
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nde
Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde etkili olduğu
savunulamaz?
A) Fransız İhtilali'nin Türk aydınlarını etkilemesi
B) Yapılan islahata rağmen Müslüman olmayanların
ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi
in –
-
C) Rusya'dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleri
hareket
inin
D) Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı padişahının halife
unvanıyla yaptığı cihat çağrısına Arapların
uymaması
E) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi

narşik neden re yol nak için nden 8. ini Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nde Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz? A) Fransız İhtilali'nin Türk aydınlarını etkilemesi B) Yapılan islahata rağmen Müslüman olmayanların ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi in – - C) Rusya'dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleri hareket inin D) Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yaptığı cihat çağrısına Arapların uymaması E) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi