Soru:

nda AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 31. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda artan hürriyetçi is- tekleri bertaraf e

nda
AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
31. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda artan hürriyetçi is-
tekleri bertaraf etmek ve halkın yönetime bağlılığını
artırmak için attığı adımlardan hangisi yönetim biçi-
minin değişikliği ile sonuçlanmıştır?
33.
söz
A) Kanuniesasi'nin yürürlüğe girmesi
B) Gayrimüslimlerin il genel meclislerine katılmasına izin
verilmesi
C) Tanzimat Fermanı ile kanun önünde eşitliğin kabul
edilmesi
Askerliğin ocak sisteminden çıkıp vatandaşlık görevine
dönüşmesi
Sened-i ittifak ile Ayanların meşrulaştırılması

nda AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 31. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda artan hürriyetçi is- tekleri bertaraf etmek ve halkın yönetime bağlılığını artırmak için attığı adımlardan hangisi yönetim biçi- minin değişikliği ile sonuçlanmıştır? 33. söz A) Kanuniesasi'nin yürürlüğe girmesi B) Gayrimüslimlerin il genel meclislerine katılmasına izin verilmesi C) Tanzimat Fermanı ile kanun önünde eşitliğin kabul edilmesi Askerliğin ocak sisteminden çıkıp vatandaşlık görevine dönüşmesi Sened-i ittifak ile Ayanların meşrulaştırılması