Soru:

Nihat Bi ri- 10. Aynı ortam içerisindeki K ve L ses kaynakları aynı anda çalıştırılarak şekildeki ölçekli dalgalar çiziliyor. K

Nihat Bi
ri-
10. Aynı ortam içerisindeki K ve L ses kaynakları aynı
anda çalıştırılarak şekildeki ölçekli dalgalar çiziliyor.
K
--------
8
L
Bu ses dalgalarinin;
1. Yayılma hızları
Jl. Frekansları
III. Şiddetleri
niceliklerinden hangileri eşittir?
(Birim kareler özdeştir.)
A) Yalnız! B) Yalnız TTT
D # ve TH E) I, I ve III
s dal-
C) I ve III
1

Nihat Bi ri- 10. Aynı ortam içerisindeki K ve L ses kaynakları aynı anda çalıştırılarak şekildeki ölçekli dalgalar çiziliyor. K -------- 8 L Bu ses dalgalarinin; 1. Yayılma hızları Jl. Frekansları III. Şiddetleri niceliklerinden hangileri eşittir? (Birim kareler özdeştir.) A) Yalnız! B) Yalnız TTT D # ve TH E) I, I ve III s dal- C) I ve III 1