Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dalgaların Genel Özellikleri Soruları

ÖRNEK G
-x yönünde ilerleyen bir dalga şekildeki gibi gösterilmiştir.
-X
A
B
D
İlerleme yönü
E
+y
A) A noktası +y yönünde titreşmektedir.
B) B noktası -y yönünde titreşmektedir.
C) C noktası +y yönünde titreşmektedir.
D) D noktası +y yönünde titreşmektedir.
E) E noktası +y yönünde titreşmektedir.
-y
+X
Buna göre, şekildeki anda A, B, C, D, E noktalarının
titreşim yönü hakkındaki aşağıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?
Aydın Yayınları
I
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
ÖRNEK G -x yönünde ilerleyen bir dalga şekildeki gibi gösterilmiştir. -X A B D İlerleme yönü E +y A) A noktası +y yönünde titreşmektedir. B) B noktası -y yönünde titreşmektedir. C) C noktası +y yönünde titreşmektedir. D) D noktası +y yönünde titreşmektedir. E) E noktası +y yönünde titreşmektedir. -y +X Buna göre, şekildeki anda A, B, C, D, E noktalarının titreşim yönü hakkındaki aşağıdaki yargılardan han- gisi yanlıştır? Aydın Yayınları I
Soru 9:
Iki dalganın, aynı ortamın herhangi bir bölgesinden
aynı anda geçmesi olayına girişim denir.
Şekilde görülen iki simetrik atma için
1. Girişim yaptıkları anda atmalar birbirini söndürür.
II. Atmaların birbiri üzerinden geçtikten sonra şekilleri
değişmez.
Atmaların birbiri üzerinden geçtikten sonra hızları
değişir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Soru 9: Iki dalganın, aynı ortamın herhangi bir bölgesinden aynı anda geçmesi olayına girişim denir. Şekilde görülen iki simetrik atma için 1. Girişim yaptıkları anda atmalar birbirini söndürür. II. Atmaların birbiri üzerinden geçtikten sonra şekilleri değişmez. Atmaların birbiri üzerinden geçtikten sonra hızları değişir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
ler-
13. Sürtünmesiz yatay düzlemde homojen bir yaya bağlı
basit harmonik hareket yapan bir cisme ait uzanım-
zaman grafiği şekildeki gibidir.
Uzanım
AAA
t
2t
3t
4t
+r
5t
→ Zaman
D) I ve II
T= 21₁
Buna göre;
1. Cismin periyodu 2t'dir.
II.
III. 2,5t anında cismin ivmesi sıfırdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Genlik artırılırsa cismin periyodu da artar.
L
X
El
C) I ye II
E) I've III
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
ler- 13. Sürtünmesiz yatay düzlemde homojen bir yaya bağlı basit harmonik hareket yapan bir cisme ait uzanım- zaman grafiği şekildeki gibidir. Uzanım AAA t 2t 3t 4t +r 5t → Zaman D) I ve II T= 21₁ Buna göre; 1. Cismin periyodu 2t'dir. II. III. 2,5t anında cismin ivmesi sıfırdır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Genlik artırılırsa cismin periyodu da artar. L X El C) I ye II E) I've III
Soru 3:
Mekanik dalgalar ile ilgili
1. Enerji taşırlar.
II. Yayılabilmesi için maddesel ortama gerek yoktur.
III Ses dalgaları mekanik dalgadır.
Ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız !I
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve Ill
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Soru 3: Mekanik dalgalar ile ilgili 1. Enerji taşırlar. II. Yayılabilmesi için maddesel ortama gerek yoktur. III Ses dalgaları mekanik dalgadır. Ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız 1 B) Yalnız !I C) I ve II D) II ve III E) I ve Ill
14)
X
Y
8 X
ZO
200
A
Birim karelere bölünmüş düzlemde X, Y, Z kaynaklarının
ürettiği dalgalar şekildeki gibidir.
X'
Buna göre dalgaların dalgaboyları x, Az olduğu-
na göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
14) X Y 8 X ZO 200 A Birim karelere bölünmüş düzlemde X, Y, Z kaynaklarının ürettiği dalgalar şekildeki gibidir. X' Buna göre dalgaların dalgaboyları x, Az olduğu- na göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
12. Aynı fazlı çalışan özdeş noktasal iki kaynak kullanıla-
Bu desen üzerinde şekildeki K noktası 3. dalga katari
rak bir dalga leğeninde girişim deseni oluşturuluyor.
üzerindedir.
dulgä
H
S₁
$1
D) I ve III
V = 16-
Merkez Doğrusu
60
K
Aynı noktanın 3. düğüm çizgisi üzerinde olması
için,
✓Logand
Leğendeki su miktarı sabit kalacak şekilde
kaynakların frekansını azaltmak
H. Legenden biraz su boşaltmak
III. Kaynakları birbirine yaklaştırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
3. Katar
E) Il ve lil
X
S₂
CAP
artmal
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
12. Aynı fazlı çalışan özdeş noktasal iki kaynak kullanıla- Bu desen üzerinde şekildeki K noktası 3. dalga katari rak bir dalga leğeninde girişim deseni oluşturuluyor. üzerindedir. dulgä H S₁ $1 D) I ve III V = 16- Merkez Doğrusu 60 K Aynı noktanın 3. düğüm çizgisi üzerinde olması için, ✓Logand Leğendeki su miktarı sabit kalacak şekilde kaynakların frekansını azaltmak H. Legenden biraz su boşaltmak III. Kaynakları birbirine yaklaştırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 3. Katar E) Il ve lil X S₂ CAP artmal
6. Ece Öğretmen öğrencilerine enine ve boyuna dalga kav-
ramlarını öğretirken tahtaya birbiriyle çakışan iki şema
çiziyor. Elektromanyetik dalgalar, ses dalgaları ve su dal-
galarını bu şema üzerindeki K, L ve M noktalarına yazıyor.
Boyuna dalgalar Enine dalgalar
K
Ece öğretmen K, L ve M noktalarına aşağıdakilerden
hangilerini yazarsa doğru bilgi vermiş olur?
||
1
A) Elektromanyetik
dalgalar
B) Ses dalgaları
C) Ses dalgaları
D) Su dalgaları
M
E) Elektromanyetik
dalgalar
Ses dalgaları
Su dalgaları
Elektromanyetik
dalgalar
|||
Su dalgaları
Elektromanyetik
dalgalar
Su dalgaları
Elektromanyetik Ses dalgaları
dalgalar
Su dalgaları
Ses dalgaları
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
6. Ece Öğretmen öğrencilerine enine ve boyuna dalga kav- ramlarını öğretirken tahtaya birbiriyle çakışan iki şema çiziyor. Elektromanyetik dalgalar, ses dalgaları ve su dal- galarını bu şema üzerindeki K, L ve M noktalarına yazıyor. Boyuna dalgalar Enine dalgalar K Ece öğretmen K, L ve M noktalarına aşağıdakilerden hangilerini yazarsa doğru bilgi vermiş olur? || 1 A) Elektromanyetik dalgalar B) Ses dalgaları C) Ses dalgaları D) Su dalgaları M E) Elektromanyetik dalgalar Ses dalgaları Su dalgaları Elektromanyetik dalgalar ||| Su dalgaları Elektromanyetik dalgalar Su dalgaları Elektromanyetik Ses dalgaları dalgalar Su dalgaları Ses dalgaları
86
10:54 Ⓒ
Bugün 09:07
Kerem
ÖSYM İKİZİ
7. Okyanusun derinliklerinde oluşan Tsunami dalgaları
kıyıya doğru hareket ederken;
1. Dalga boyları artar.
II. Frekansları değişmez.
mez.
III. Genlikleri artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Derin
Sığ
Derin ortam
açısı artırılır
hangileri ar
A) Yalnız a
D
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
86 10:54 Ⓒ Bugün 09:07 Kerem ÖSYM İKİZİ 7. Okyanusun derinliklerinde oluşan Tsunami dalgaları kıyıya doğru hareket ederken; 1. Dalga boyları artar. II. Frekansları değişmez. mez. III. Genlikleri artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III Derin Sığ Derin ortam açısı artırılır hangileri ar A) Yalnız a D
24
del
16. Şekilde X ortamından Y ortamına geçen bir su dalgası
verilmiştir.
X
derin
ağ
Dalgalar Y ortamına geçtiğinde hızlanır.
Buna göre,
WY. X ortamı daha derindir.
V. Dalgalar Y ortamına geçtiğinde dalga boyları azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
ENI ve III
C) I ve II
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
24 del 16. Şekilde X ortamından Y ortamına geçen bir su dalgası verilmiştir. X derin ağ Dalgalar Y ortamına geçtiğinde hızlanır. Buna göre, WY. X ortamı daha derindir. V. Dalgalar Y ortamına geçtiğinde dalga boyları azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III ENI ve III C) I ve II
6.
B)
C)
F
Şekildeki atmanın X noktasının titreşim yönü verilmiştir.
Atma saniyede 1 birim hız ile gitmektedir.
D)
Sabit
uç
Buna göre 9 saniye sonra atmanın görünümü nasıl
olur?
A)
E)
1 birim
FUT
▬
Serbest uç
1 birim
CP
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
6. B) C) F Şekildeki atmanın X noktasının titreşim yönü verilmiştir. Atma saniyede 1 birim hız ile gitmektedir. D) Sabit uç Buna göre 9 saniye sonra atmanın görünümü nasıl olur? A) E) 1 birim FUT ▬ Serbest uç 1 birim CP
Uzaya fırlatılan uydudan televizyon antenine K dal-
gası gelmektedir. Televizyon hoparlöründen L dalga-
si ve ekranından M dalgası yayılmaktadır.
Çanak anten
Uydu
M
K
Elektromanyetik
Dalgar
M
hoparlör
Televizyon
Buna göre K, L, M dalgaları ile ilgili aşağıda ve-
rilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) K dalgası elektromanyetik dalgadır.
B) L dalgası mekanik dalgadır.
C) M dalgası mekanik dalgadır.
D) K dalgasının yayılma hızı, L dalgasının yayılma
hızından büyüktür.
E) Aynı ortamda K ve M dalgalarının yayılma hızları
eşit büyüklüktedir.
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Uzaya fırlatılan uydudan televizyon antenine K dal- gası gelmektedir. Televizyon hoparlöründen L dalga- si ve ekranından M dalgası yayılmaktadır. Çanak anten Uydu M K Elektromanyetik Dalgar M hoparlör Televizyon Buna göre K, L, M dalgaları ile ilgili aşağıda ve- rilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) K dalgası elektromanyetik dalgadır. B) L dalgası mekanik dalgadır. C) M dalgası mekanik dalgadır. D) K dalgasının yayılma hızı, L dalgasının yayılma hızından büyüktür. E) Aynı ortamda K ve M dalgalarının yayılma hızları eşit büyüklüktedir.
Ayna
Ali:
Aynadan uzaklaştığımda görüntümün boyu artıyor.
Ahmet Aynaya yaklaşsam da uzaklaşsam da görüntümün
ün boyu artıyor.
Ayşe:
boyu değişmiyor.
Bu ifadelere göre X, Y ve Z aynalarının türü için ne
söylenebilir?
B
Düz
Çukur
Tümsek
E) Tümsek
a
Cukur
C)
Tümsek
Çukur
Düz
Çukur
Düz
X
2. 1. Ses dalgası
II. Yay dalgası
III. Elektromanyetik dalgalar
Düz
D) Lve T
Z
Tümsek
Tümsek
Düz
Çukur
Yukarıdaki dalgalardan hangileri enine dalga) olarak
yayılabilen bir mekanik dalgadır?
B) Yalnız II
A) Yalnız
C)Yalnız III
H
II e III
1
Z
HR
R
E
N
K
63
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Ayna Ali: Aynadan uzaklaştığımda görüntümün boyu artıyor. Ahmet Aynaya yaklaşsam da uzaklaşsam da görüntümün ün boyu artıyor. Ayşe: boyu değişmiyor. Bu ifadelere göre X, Y ve Z aynalarının türü için ne söylenebilir? B Düz Çukur Tümsek E) Tümsek a Cukur C) Tümsek Çukur Düz Çukur Düz X 2. 1. Ses dalgası II. Yay dalgası III. Elektromanyetik dalgalar Düz D) Lve T Z Tümsek Tümsek Düz Çukur Yukarıdaki dalgalardan hangileri enine dalga) olarak yayılabilen bir mekanik dalgadır? B) Yalnız II A) Yalnız C)Yalnız III H II e III 1 Z HR R E N K 63
işmez
artar.
Ear.
L
FL
Dalganın denge U
şekilde 1,5 dalga uzunluğunda dalga formu 15 saniyede oluşmuştur. 1,5
ise T = 10 s olur. Il yanlış Cevap yalnız l'dir.
Kazanım Kontrol 6 m
Sabit periyotlu bir dalga kaynağının ürettiği periyodik dalgaların x ve y
ortamındaki görüntüsü şekildeki gibidir.
irim
Kaynak
X ortamı
Çözüm
Y ortamı
Buna göre,
Dalgaların Y ortamındaki frekansı X ortamındaki frekansından büyük-
Dalgaların X ortamındaki hızı Y ortamındaki hızından büyüktür.
III. Dalgaların periyodu her iki ortamda aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Notlarım
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
işmez artar. Ear. L FL Dalganın denge U şekilde 1,5 dalga uzunluğunda dalga formu 15 saniyede oluşmuştur. 1,5 ise T = 10 s olur. Il yanlış Cevap yalnız l'dir. Kazanım Kontrol 6 m Sabit periyotlu bir dalga kaynağının ürettiği periyodik dalgaların x ve y ortamındaki görüntüsü şekildeki gibidir. irim Kaynak X ortamı Çözüm Y ortamı Buna göre, Dalgaların Y ortamındaki frekansı X ortamındaki frekansından büyük- Dalgaların X ortamındaki hızı Y ortamındaki hızından büyüktür. III. Dalgaların periyodu her iki ortamda aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? Notlarım
Dalgalar Ünite 3
40
3. Periyodu 5 saniye olan bir dalga kaynağının
oluşturduğu dalgalardan, 4 dalga tepesinin
arasındaki uzaklık 60 cm ölçülüyor.
Dalgalar
Buna göre, dalganın yayılma hızı kaç
cm/s'dir?
1
Titreşim, dal
frekans, hiz
A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12
-15
Dalgani
ortamda
bir nok
na sah
dalga
"dal
birin
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
Dalgalar Ünite 3 40 3. Periyodu 5 saniye olan bir dalga kaynağının oluşturduğu dalgalardan, 4 dalga tepesinin arasındaki uzaklık 60 cm ölçülüyor. Dalgalar Buna göre, dalganın yayılma hızı kaç cm/s'dir? 1 Titreşim, dal frekans, hiz A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12 -15 Dalgani ortamda bir nok na sah dalga "dal birin
çu-
una
şim
dir.
A) Ax = Ay= A₂
C) A₂ > A₂ > Ax
Ay (cm)
A
1
2
Ni
E) A₂ > A > A
A)
B)
C)
D)
im
3
3) Ax > Ay > A₂
D) A, > A > A₂
A (cm)
5
5
10
4
4 5 6
10
4=
y - t grafiği verilen dalganın genliği A, peri-
yodu T'dir.
Buna göre, A ve T nicelikleri aşağıdakile-
rin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
T (saniye)
6
6
/benimhocam
4
t(s)
5
E)
12
Titreşim
Doğrultusu
E
Tepe
dik b
gös
Bu
ge
ha
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
çu- una şim dir. A) Ax = Ay= A₂ C) A₂ > A₂ > Ax Ay (cm) A 1 2 Ni E) A₂ > A > A A) B) C) D) im 3 3) Ax > Ay > A₂ D) A, > A > A₂ A (cm) 5 5 10 4 4 5 6 10 4= y - t grafiği verilen dalganın genliği A, peri- yodu T'dir. Buna göre, A ve T nicelikleri aşağıdakile- rin hangisinde doğru olarak verilmiştir? T (saniye) 6 6 /benimhocam 4 t(s) 5 E) 12 Titreşim Doğrultusu E Tepe dik b gös Bu ge ha
23
ne-
6.
A) ²x Xy <^₂
BAxAy=₂2 C) Az<^y
E) Ayaz
Dyz
Esnek bir yayda ilerleyen periyodik dalgalarda, bir tepe ile onu
izleyen çukur arası uzaklık 6 cm'dir.
Buna göre, dalgalarının dalga boyu kaç cm'dir?
CAFE
B) 9
C) 12
D) 14
E) 16
7. Periyodik dalgalar yayan bir dalga kaynağı 2 s'de 4 dalga oluş-
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
23 ne- 6. A) ²x Xy <^₂ BAxAy=₂2 C) Az<^y E) Ayaz Dyz Esnek bir yayda ilerleyen periyodik dalgalarda, bir tepe ile onu izleyen çukur arası uzaklık 6 cm'dir. Buna göre, dalgalarının dalga boyu kaç cm'dir? CAFE B) 9 C) 12 D) 14 E) 16 7. Periyodik dalgalar yayan bir dalga kaynağı 2 s'de 4 dalga oluş-