Soru:

nilginin en particilik yapılması ve siyasi çekişmelerin Bu bilginin 1. Ordunun yönetim kademesinde komuta ve kontrol birliği sağ

nilginin en
particilik yapılması ve siyasi çekişmelerin
Bu bilginin
1. Ordunun yönetim kademesinde komuta ve kontrol
birliği sağlanması güçleşmiştir.
II. Ordunun günlük politikaya karışması askeri disiplini
olumsuz etkilemiştir
III. Osmanlı yönetimi ordudaki siyasi çekişmeler karşı
sinda kayıtsız kalmamıştır.
yargılarından hangilerini destekler nitelikte olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız Ill
E) I, II ve III
D) I ve II
3.
Balkan Savaşı sırasında Bakanlar Kurulu toplantısını
basan ittihat ve Terakki Partisi mensupları, bir bakanı
öldürmüş, sadrazamı ise silah zoruyla istifa ettirmiştir.
Yaşanan bu gelişmelere bakılarak Osmanlı Devleti
ile ilgili,
1. Farklı siyasi düşüncelerin yönetimde temsil edilme-
si amaçlanmıştır.
II. İktidar mücadeleleri yaşanmıştır.
III. Siyasi açıdan istikrarsız bir ortam oluşmuştur.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız!
D) I ve II
E) Il ve III

nilginin en particilik yapılması ve siyasi çekişmelerin Bu bilginin 1. Ordunun yönetim kademesinde komuta ve kontrol birliği sağlanması güçleşmiştir. II. Ordunun günlük politikaya karışması askeri disiplini olumsuz etkilemiştir III. Osmanlı yönetimi ordudaki siyasi çekişmeler karşı sinda kayıtsız kalmamıştır. yargılarından hangilerini destekler nitelikte olduğu savunulabilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız Ill E) I, II ve III D) I ve II 3. Balkan Savaşı sırasında Bakanlar Kurulu toplantısını basan ittihat ve Terakki Partisi mensupları, bir bakanı öldürmüş, sadrazamı ise silah zoruyla istifa ettirmiştir. Yaşanan bu gelişmelere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili, 1. Farklı siyasi düşüncelerin yönetimde temsil edilme- si amaçlanmıştır. II. İktidar mücadeleleri yaşanmıştır. III. Siyasi açıdan istikrarsız bir ortam oluşmuştur. yorumlarından hangileri yapılabilir? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız! D) I ve II E) Il ve III