Soru:

nin kesildiği B) Orta Doğu topraklarının sömütgeciliğe açık hâle gel- diği Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdirildiği sitilaf D

nin
kesildiği
B) Orta Doğu topraklarının sömütgeciliğe açık hâle gel-
diği
Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdirildiği
sitilaf Deketleri'nin Adadolu'nun stratejik noktalarını
kontrol altına aldığı
E) Anadolu'nun paylaşımı konusunda İtilaf Devletleri
arasında ihtilaflar yaşandığı
Haali
4.
Uzun bir sürece yayılan Haçlı Seferleri İslam dünyası-
ni hedef almıştır. Sonuç itibarıyla da günümüze kadar
etkileri süren önemli bir tarihî gelişmedir. XI. yüzyılın
sonlarında başlayan bu seferler, aralıklarla XIII. yüzyı-
lin sonuna kadar devam etmiştir. Haçlılara karşı Anado-
lu'da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları
olmuş; diğer beylikler ve topluluklar da bu mücadeleler-
de Selçukluları desteklemiştir.
Buna göre Türklerin Haçlı Seferleri'ne karşı Anadolu
topraklarını savunmasında;
1. Türk-İslam birliğini sağlama, V
II. dinî nitelikli ayaklanmaların önüne geçme,
III. Bizans'ın elinden aldığı topraklarda kalıcılığı sağlama
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi-
lir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız tt
D) Ive H
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz

nin kesildiği B) Orta Doğu topraklarının sömütgeciliğe açık hâle gel- diği Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdirildiği sitilaf Deketleri'nin Adadolu'nun stratejik noktalarını kontrol altına aldığı E) Anadolu'nun paylaşımı konusunda İtilaf Devletleri arasında ihtilaflar yaşandığı Haali 4. Uzun bir sürece yayılan Haçlı Seferleri İslam dünyası- ni hedef almıştır. Sonuç itibarıyla da günümüze kadar etkileri süren önemli bir tarihî gelişmedir. XI. yüzyılın sonlarında başlayan bu seferler, aralıklarla XIII. yüzyı- lin sonuna kadar devam etmiştir. Haçlılara karşı Anado- lu'da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuş; diğer beylikler ve topluluklar da bu mücadeleler- de Selçukluları desteklemiştir. Buna göre Türklerin Haçlı Seferleri'ne karşı Anadolu topraklarını savunmasında; 1. Türk-İslam birliğini sağlama, V II. dinî nitelikli ayaklanmaların önüne geçme, III. Bizans'ın elinden aldığı topraklarda kalıcılığı sağlama amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi- lir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız tt D) Ive H E) II ve III Diğer sayfaya geçiniz