Soru:

ninion 3. Hasan Sabbah önderliğinde kurulan Bâtınilik tarikatı, Sel- çuklu devlet adamlarına suikastlar düzenlemiş ve devlet oto

ninion
3. Hasan Sabbah önderliğinde kurulan Bâtınilik tarikatı, Sel-
çuklu devlet adamlarına suikastlar düzenlemiş ve devlet
otoritesini sarsmıştır. Bu hareket Kur'an ayetlerinin görünen
manalarının yanında gizli anlamlarının da olduğunu ileri sür-
müştür.

ninion 3. Hasan Sabbah önderliğinde kurulan Bâtınilik tarikatı, Sel- çuklu devlet adamlarına suikastlar düzenlemiş ve devlet otoritesini sarsmıştır. Bu hareket Kur'an ayetlerinin görünen manalarının yanında gizli anlamlarının da olduğunu ileri sür- müştür. Bağdat'taki Nizamiye Medresesinde başmüderris olarak görev yapan İmam-ı Gazalî, görüşleriyle Bâtınilik fikri- nin İslam'a uygun olmadığını ispatlayıp çürütmeye çalışırken Selçuklu hükümdarları da Bâtinilerle mücadele etmiştir. Verilen bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi savu- nulamaz? A) Nizamiye Medreselerinin devlete siyasi yönden katkısı bulunmaktadır. B) Selçuklular bozulan otoriteyi düzeltmek için çalışmalarda bulunmuştur. C) Nizamiye Medreseleri Bâtınilik akımına son vermek için kurulmuştur. D) Batıniler din ve siyaset temelli yıkıcı faaliyetlerde bulun- muştur. yetlerde E) Bátinilerle hem siyasi hem de ilmî yollarla mücadele edil- miştir. 5

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap