Soru:

nu Değerlendirme Testl 9. C 1. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğinin sona er- mesi II. Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerl

nu Değerlendirme Testl
9. C 1. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğinin sona er-
mesi
II. Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerden ba-
zılarını geri alınması
III. Avrupa'nın siyasi ve askerî üstünlüğünün kabul
edilmesi
Verilen gelişmelerden hangileri XV

nu Değerlendirme Testl 9. C 1. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğinin sona er- mesi II. Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerden ba- zılarını geri alınması III. Avrupa'nın siyasi ve askerî üstünlüğünün kabul edilmesi Verilen gelişmelerden hangileri XVIII. yüzyılda Os- manlı Devleti ile ilgili gelişmeler arasında gösteri- lebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III Yalnız III

Soru Çözümünü Göster