Soru:

O 4. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nda "Çarlık Rusya ile Os- manlı Devleti arasında imzalanan tüm

O
4. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan
Moskova Antlaşması'nda "Çarlık Rusya ile Os-
manlı Devleti arasında imzalanan tüm antlaş-
malar geçersiz sayılacaktır." ibaresi yer almak-
tadır.
Moskova Antlaşması'nın bu hükmüyle ilgi-
li olarak kastedilen be

O 4. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nda "Çarlık Rusya ile Os- manlı Devleti arasında imzalanan tüm antlaş- malar geçersiz sayılacaktır." ibaresi yer almak- tadır. Moskova Antlaşması'nın bu hükmüyle ilgi- li olarak kastedilen belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Gümrü Antlaşması 8 B) Brest - Litowsk Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Kars Antlaşması E) Batum Antlaşması

Soru Çözümünü Göster