Soru:

ok 3. Hz. Muhammed Dönemi'nde gerçekleşen Bedir Sava- şi, İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İslam savaş hukukunun teme

ok
3. Hz. Muhammed Dönemi'nde gerçekleşen Bedir Sava-
şi, İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İslam
savaş hukukunun temelleri bu savaşla atılmıştır. Ör-
neğin; savaşta elde edilen ganimetin ve esirlerin beşte
biri devlet malı sayılmıştır. Bu uygulamanın benzerleri
daha sonraki İslam devletlerinde de görülmüştür.
ti
n
st
Yukarıdaki görüşü savunan bir tarihçi, bu görüşü-
ne Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan hangisi-
ni kanıt olarak gösterebilir?
li
A) Pençik sistemi
B) Müsadere sistemi
C) Millet sistemi
D) Vakıf sistemi
E) Timar sistemi

ok 3. Hz. Muhammed Dönemi'nde gerçekleşen Bedir Sava- şi, İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İslam savaş hukukunun temelleri bu savaşla atılmıştır. Ör- neğin; savaşta elde edilen ganimetin ve esirlerin beşte biri devlet malı sayılmıştır. Bu uygulamanın benzerleri daha sonraki İslam devletlerinde de görülmüştür. ti n st Yukarıdaki görüşü savunan bir tarihçi, bu görüşü- ne Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan hangisi- ni kanıt olarak gösterebilir? li A) Pençik sistemi B) Müsadere sistemi C) Millet sistemi D) Vakıf sistemi E) Timar sistemi