Soru:

olmas masi 2. Büyük Hun Devleti ile Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han'ın ölümü sonrasında da sürmüş; Türkleri sa- vaşlarda

olmas
masi
2. Büyük Hun Devleti ile Çinliler arasındaki çatışmalar
Mete Han'ın ölümü sonrasında da sürmüş; Türkleri sa-
vaşlarda yenemeyeceklerini anlayan Çinliler, Türkleri
birbirlerine düşürmek için propaganda yapmış; netice-
de Hun Türkleri önce ikiye ayrılmış sonra da sırayla si-
yasi varlıkları sona ermiştir.
Buna göre, bir devletin devamlılığı
YINLARI
1. toplumsal dayanışmanın güçlü olması,
II. birleştiricilik gücü olan liderlerin olması,
III. verimli topraklar üzerinde kurulması
e
e
alar
my
ing
şartlarından öncelikle hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız!
"B) Yalnız II
Yalnız III
El ve III
D) I ve II

olmas masi 2. Büyük Hun Devleti ile Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han'ın ölümü sonrasında da sürmüş; Türkleri sa- vaşlarda yenemeyeceklerini anlayan Çinliler, Türkleri birbirlerine düşürmek için propaganda yapmış; netice- de Hun Türkleri önce ikiye ayrılmış sonra da sırayla si- yasi varlıkları sona ermiştir. Buna göre, bir devletin devamlılığı YINLARI 1. toplumsal dayanışmanın güçlü olması, II. birleştiricilik gücü olan liderlerin olması, III. verimli topraklar üzerinde kurulması e e alar my ing şartlarından öncelikle hangilerine bağlıdır? A) Yalnız! "B) Yalnız II Yalnız III El ve III D) I ve II