Soru:

OND 2 1 TYT 5. 21 Şubat - 12 Mart 1921 tarihli olarak gerçekleştirilen Londra Konferansı'nın toplanmasına neden olan en önemli g

OND
2
1
TYT
5. 21 Şubat - 12 Mart 1921 tarihli olarak gerçekleştirilen Londra
Konferansı'nın toplanmasına neden olan en önemli gelişme
Türk ordularının Doğu, Güney ve özellikle Batıda elde
ettiği başarıdır. Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri Sevr
Antlaşması'nın şartlarını yumuşatarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne kabul ettirmek istemişlerdir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Askeri zaferlerin siyasi zaferlere ortam oluşturduğu
B) Sevr Antlaşması şartlarının Türkiye'nin aleyhine olduğu
C) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi resmen tanıdığı
D) TBMM'nin farklı platformlarda bağımsızlık mücadelesi
verdiği
E) Türklerin egemenlik haklarının tam olarak kabul
gördüğü

OND 2 1 TYT 5. 21 Şubat - 12 Mart 1921 tarihli olarak gerçekleştirilen Londra Konferansı'nın toplanmasına neden olan en önemli gelişme Türk ordularının Doğu, Güney ve özellikle Batıda elde ettiği başarıdır. Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nın şartlarını yumuşatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmek istemişlerdir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Askeri zaferlerin siyasi zaferlere ortam oluşturduğu B) Sevr Antlaşması şartlarının Türkiye'nin aleyhine olduğu C) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi resmen tanıdığı D) TBMM'nin farklı platformlarda bağımsızlık mücadelesi verdiği E) Türklerin egemenlik haklarının tam olarak kabul gördüğü