Soru:

ons MIDO 14. Baba İshak İsyanı bridulos II. Batınilik Hareketi M. Şeyh Bedrettin İsyanı Yukarıda verilen isyanlardan hangilerini

ons MIDO
14. Baba İshak İsyanı
bridulos
II. Batınilik Hareketi
M. Şeyh Bedrettin İsyanı
Yukarıda verilen isyanlardan hangilerinin Türkiye
Selçuklu Devleti'nin dağılmasında etkisi olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız !
D) I ve II
B) Yalnız 11 C) Yalnız III
E) I, II ve III

ons MIDO 14. Baba İshak İsyanı bridulos II. Batınilik Hareketi M. Şeyh Bedrettin İsyanı Yukarıda verilen isyanlardan hangilerinin Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılmasında etkisi olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız ! D) I ve II B) Yalnız 11 C) Yalnız III E) I, II ve III