Soru:

Orta Çağ'da Türk - Islam uygarlıklanndaki "vakit sistemi" daha çok aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile örtüşmektedire O a

Orta Çağ'da Türk - Islam uygarlıklanndaki "vakit sistemi" daha çok aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile örtüşmektedire
O a. Halkçılık
O b. Inkilapçilik
O c. Milliyetçilik
O d. Cumhuriyetçilik
O e. Lalkilk

Orta Çağ'da Türk - Islam uygarlıklanndaki "vakit sistemi" daha çok aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile örtüşmektedire O a. Halkçılık O b. Inkilapçilik O c. Milliyetçilik O d. Cumhuriyetçilik O e. Lalkilk