Soru:

Orta Doğu ve Kuzey Afrika toplumlarında son yıllarda (2000'li yillar) meydana gelen protestolar ve gösteriler genel olarak Arap

Orta Doğu ve Kuzey Afrika toplumlarında son yıllarda
(2000'li yillar) meydana gelen protestolar ve gösteriler
genel olarak Arap Baharı diye adlandırılmaktadır. Bazı
analistler Arap Bahan sürecini 1990'lara kadar geri gö-
turseler de, çoğunlukla bu kavramla 18. Aralık 2010'da
Tunuslu bir gencin (Muhammed Bouazizi)
takiben
Tunus'ta ortaya çıkan ve kısa sürede Misir, Ürdün, Ye-
men, Cezayir, Libya, Bahreyn, Suriye gibi ülkelere yayı-
lan toplumsal olaylar kastedilmektedir,
Parçada boş bırakılan
bölüme aşağıdakilerden han-
gisi getirilirse bilgi yanlışı olmaz?
A) rejime karşı başkaldırıda bulunmasını
B) yolsuzluk ve kötü muameleye tepki olarak kendisini
yakınasını
C) üniversitelerdeki eğitim politikasını eleştirmesini
:D yapmış olduğu protestolar sonucu tutuklanmasını
E) halk ayaklanmasına önderlik edip şehit edilmesini
L
Dintihar elnish
!

Orta Doğu ve Kuzey Afrika toplumlarında son yıllarda (2000'li yillar) meydana gelen protestolar ve gösteriler genel olarak Arap Baharı diye adlandırılmaktadır. Bazı analistler Arap Bahan sürecini 1990'lara kadar geri gö- turseler de, çoğunlukla bu kavramla 18. Aralık 2010'da Tunuslu bir gencin (Muhammed Bouazizi) takiben Tunus'ta ortaya çıkan ve kısa sürede Misir, Ürdün, Ye- men, Cezayir, Libya, Bahreyn, Suriye gibi ülkelere yayı- lan toplumsal olaylar kastedilmektedir, Parçada boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden han- gisi getirilirse bilgi yanlışı olmaz? A) rejime karşı başkaldırıda bulunmasını B) yolsuzluk ve kötü muameleye tepki olarak kendisini yakınasını C) üniversitelerdeki eğitim politikasını eleştirmesini :D yapmış olduğu protestolar sonucu tutuklanmasını E) halk ayaklanmasına önderlik edip şehit edilmesini L Dintihar elnish !