Soru:

Osmanlı Devleti'nde devlet dairelerinde görev- li bürokrat ve memur olarak çalışan insanların oluşturduğu meslek grubuna kalemiy

Osmanlı Devleti'nde devlet dairelerinde görev-
li bürokrat ve memur olarak çalışan insanların
oluşturduğu meslek grubuna kalemiye ismi ve-
rilmiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti'nde "kalemiye mes-
lek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden
hangileri oluşturmuştur?
A) Sadrazam ve vezirler
B) Nişancı ve defterdarlar
C) Kadı ve müderrisler
D) Sancak beyleri
E) Subaşı ve kale koruyucuları

Osmanlı Devleti'nde devlet dairelerinde görev- li bürokrat ve memur olarak çalışan insanların oluşturduğu meslek grubuna kalemiye ismi ve- rilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nde "kalemiye mes- lek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmuştur? A) Sadrazam ve vezirler B) Nişancı ve defterdarlar C) Kadı ve müderrisler D) Sancak beyleri E) Subaşı ve kale koruyucuları