Soru:

Osmanlı Devleti'nin Doğu Roma İmparator- luğu'nun merkeziyetçi yapısına ve kurumsal- laşmış devlet yapısına varis olmasına neden

Osmanlı Devleti'nin Doğu Roma İmparator-
luğu'nun merkeziyetçi yapısına ve kurumsal-
laşmış devlet yapısına varis olmasına neden
olan padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Murat
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) I. Bayezit
D) Fatih Sultan Mehmet
E) Yavuz Sultan Selim
Diğer sayfaya geçiniz.

Osmanlı Devleti'nin Doğu Roma İmparator- luğu'nun merkeziyetçi yapısına ve kurumsal- laşmış devlet yapısına varis olmasına neden olan padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A) II. Murat B) Kanuni Sultan Süleyman C) I. Bayezit D) Fatih Sultan Mehmet E) Yavuz Sultan Selim Diğer sayfaya geçiniz.