Soru:

Osmanlı yöneticileri XIX. yüzyılda, Bal- kanlardan ve Anadolu'dan İstanbul'a gelenlerden Mürur Tezkeresi adı verilen izin belges

Osmanlı yöneticileri XIX. yüzyılda, Bal-
kanlardan ve Anadolu'dan İstanbul'a
gelenlerden Mürur Tezkeresi adı verilen
izin belgesi istemişlerdir.
1
1
1
1
1
S
1
1
]
1
Osmanlı yöneticilerinin bu uygulama
ile aşağıdakilerden hangisini amaçla-
dığı savunulabilir?
1
1
A) İstanbul'da karışıklık çıkmasını ön- !
lemek
1
1
B) Dikey hareketliliği engellemek
C) Dış göçlere belli kısıtlamalar ge-
tirmek
1
1
1
D) Ticaretle uğraşanları korumak
E) Genç nüfus oranını artırmak
1

Osmanlı yöneticileri XIX. yüzyılda, Bal- kanlardan ve Anadolu'dan İstanbul'a gelenlerden Mürur Tezkeresi adı verilen izin belgesi istemişlerdir. 1 1 1 1 1 S 1 1 ] 1 Osmanlı yöneticilerinin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçla- dığı savunulabilir? 1 1 A) İstanbul'da karışıklık çıkmasını ön- ! lemek 1 1 B) Dikey hareketliliği engellemek C) Dış göçlere belli kısıtlamalar ge- tirmek 1 1 1 D) Ticaretle uğraşanları korumak E) Genç nüfus oranını artırmak 1