Soru:

özelliklerinden hangilerini ortaya koyduğa söylenebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 c) Vmız III D) I ve II Il ve III 2. Osmanlı Devleti; • Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Anadolu'yu tehdit eden Akkoyunlu

özelliklerinden hangilerini ortaya koyduğa
söylenebilir?
A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 c) Vmız III
D) I ve II
Il ve III
2.
Osmanlı Devleti;
• Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Anadolu'yu
tehdit eden Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı'nı,
Yavuz Sultan Selim Dönem'inde

özelliklerinden hangilerini ortaya koyduğa söylenebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 c) Vmız III D) I ve II Il ve III 2. Osmanlı Devleti; • Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Anadolu'yu tehdit eden Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı'nı, Yavuz Sultan Selim Dönem'inde Anadolu'da Şiilik propagandası yapan Safeviler ile Çaldı- ran Savaşı'ni, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Avru- pa'daki Haçlı İttifaklarına karşı Fransa ile ittifak yapmıştır. Bu gelişmelere göre Osmanlı Devleti'nin aşa- ğıdaki amaçlardan hangisine ulaşmak istediği savunulabilir? A türk A) türk İslam birliğini kurmak B) Sınır güvenliğini sağlamak C) Devlete teokratik bir kimlik kazandırmak D) Müslümanlar arasındaki dayanışmayı artırmak E) Ticari gelirleri çoğaltmak

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap