Soru:

PÅ INFORMAL YAYINLARI YK 15. Wilson (Wilson) İlkeleri'nin Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren maddesiyle; Osmanlı Devleti'nde Türkle

PÅ INFORMAL YAYINLARI YK
15. Wilson (Wilson) İlkeleri'nin Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren
maddesiyle; Osmanlı Devleti'nde Türklerin oturdukları
bölgelere kesin egemenlik hakkı tanınmış ve Türk ege-
menliği altında bulunan diğer milletlere de kendi kendini
yönetme hakkı verilmiştir.
Bu durumun,
I. Osmanlı Devleti'nin parçalanmak istendiği,
II. Osmanlı Devleti'nin rejim değişikliğine zorlandığı,
III. gizli anlaşmaların açıklandığı
durumlarından hangilerini gösterdiği savunulur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve IIY

PÅ INFORMAL YAYINLARI YK 15. Wilson (Wilson) İlkeleri'nin Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren maddesiyle; Osmanlı Devleti'nde Türklerin oturdukları bölgelere kesin egemenlik hakkı tanınmış ve Türk ege- menliği altında bulunan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmiştir. Bu durumun, I. Osmanlı Devleti'nin parçalanmak istendiği, II. Osmanlı Devleti'nin rejim değişikliğine zorlandığı, III. gizli anlaşmaların açıklandığı durumlarından hangilerini gösterdiği savunulur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve IIY