%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Soruları

S
?
61
al
9.
A) Pontus Rum
B) Etnik-i Eterya
Reddi İlhak
C)
760 70
D)
E)
Akdeniz
Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu'nun işgalini engelle-
mek ve yeni devletlerin kurulmasına mani olmak amacıyla
faaliyet gösteren yararlı cemiyetlerin haritayla eşleştiril-
mesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I
Kilikyalılar
Etnik-i Eterya
aib by insisp mica (3
Karadeniz
2
||
Taşnak-Hınçak
Kardos
Şark Vilayetleri
Reddi İlhak
Mavri Mira
Mavri Mira
Kilikyalılar
Karakol
Trakya-Paşaeli
Taşnak-Hinçak
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
S ? 61 al 9. A) Pontus Rum B) Etnik-i Eterya Reddi İlhak C) 760 70 D) E) Akdeniz Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu'nun işgalini engelle- mek ve yeni devletlerin kurulmasına mani olmak amacıyla faaliyet gösteren yararlı cemiyetlerin haritayla eşleştiril- mesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I Kilikyalılar Etnik-i Eterya aib by insisp mica (3 Karadeniz 2 || Taşnak-Hınçak Kardos Şark Vilayetleri Reddi İlhak Mavri Mira Mavri Mira Kilikyalılar Karakol Trakya-Paşaeli Taşnak-Hinçak
1.
Milli Mücadele sırasında Rum ve Yunanlılar'ın kur-
duğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:
1. Mavri Mira
II. Pontus Rum
III Etniki Eterya
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bunların zararlı
faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla
kurulan milli cemiyetlerden biri değildir?
A) Izmir Modafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Izmir Redd-i Ilhak Cemiyeti
C) Doğu Anadolu Modafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
E) Trakya Paşacli Cemiyeti
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
1. Milli Mücadele sırasında Rum ve Yunanlılar'ın kur- duğu cemiyetlerden bazıları şunlardır: 1. Mavri Mira II. Pontus Rum III Etniki Eterya Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bunların zararlı faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan milli cemiyetlerden biri değildir? A) Izmir Modafaa-i Hukuk Cemiyeti B) Izmir Redd-i Ilhak Cemiyeti C) Doğu Anadolu Modafaa-i Hukuk Cemiyeti D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti E) Trakya Paşacli Cemiyeti
karekök
"Türkiye'yi başkentinden veya ırkça hâkim unsuru Türk olan
Küçük Asya ve Trakya'nın verimli topraklarından mahrum etmek
için savaşmıyoruz."
Soru 233
İngiltere Başbakanı Lloyd George'nin 5 Ocak 1918'de yaptığı
bu konusma,
1. Osmanlı Devleti'nin ateşkes isteyip savaştan ayrılması,
gizli antlaşmaların imzalanması,
III. Rusya'da ihtilal çıkması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
B) Yalnız II
AT
Ayalnız I
D) I ve II
E) I ve III
C)Yalnız III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
karekök "Türkiye'yi başkentinden veya ırkça hâkim unsuru Türk olan Küçük Asya ve Trakya'nın verimli topraklarından mahrum etmek için savaşmıyoruz." Soru 233 İngiltere Başbakanı Lloyd George'nin 5 Ocak 1918'de yaptığı bu konusma, 1. Osmanlı Devleti'nin ateşkes isteyip savaştan ayrılması, gizli antlaşmaların imzalanması, III. Rusya'da ihtilal çıkması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? B) Yalnız II AT Ayalnız I D) I ve II E) I ve III C)Yalnız III
Aşağıdakilerden hangisi Kafkas Cephesi ile ilgili
doğru bir bilgi değildir?
A) Bu cephenin açılmasında Turancılık düşüncesi etkili ol-
muştur.
B) Osmanlı Devleti, Sarıkamış Hareketi ile binlerce aske-
rini kaybetmiştir.
C) 1916 yılında cepheye atanan Mustafa Kemal, Muş ve
Bitlis'i Ruslardan geri almayı başarmıştır.
D) Brest Litowsk Antlaşması'yla bu cephe kapanmıştır.
E) Nusret Mayin Gemisi Rus ordusuna ağır kayıplar ver-
dirmiştir.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Aşağıdakilerden hangisi Kafkas Cephesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Bu cephenin açılmasında Turancılık düşüncesi etkili ol- muştur. B) Osmanlı Devleti, Sarıkamış Hareketi ile binlerce aske- rini kaybetmiştir. C) 1916 yılında cepheye atanan Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almayı başarmıştır. D) Brest Litowsk Antlaşması'yla bu cephe kapanmıştır. E) Nusret Mayin Gemisi Rus ordusuna ağır kayıplar ver- dirmiştir.
11. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonunda ateş-
kes antlaşması imzalamayı kabul etmesinde,
1. Wilson İlkelerinin yayımlanması,
II. Almanya'nın Batı cephesinde yenilgiye uğraması,
III. Yunanlıların İzmir'i ilhak etmesi
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve II
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
11. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonunda ateş- kes antlaşması imzalamayı kabul etmesinde, 1. Wilson İlkelerinin yayımlanması, II. Almanya'nın Batı cephesinde yenilgiye uğraması, III. Yunanlıların İzmir'i ilhak etmesi gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve II
11. Rusya'nın Brest-Litowsk Antlaşması ile I. Dünya
Savaşı'ndan çekilmesinin sonuçları arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?
A Gizli paylaşım antlaşmalarında değişikliklerin
olması
B) Kars, Ardahan ve Batum'un Osmanlı Devleti'ne geri
verilmesi
C) İtilaf Devletlerinin güç kaybetmesi
D) Savaşın süresinin uzaması
E Almanya'nın Doğu Cephesi'nde rahatlaması
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
11. Rusya'nın Brest-Litowsk Antlaşması ile I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinin sonuçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A Gizli paylaşım antlaşmalarında değişikliklerin olması B) Kars, Ardahan ve Batum'un Osmanlı Devleti'ne geri verilmesi C) İtilaf Devletlerinin güç kaybetmesi D) Savaşın süresinin uzaması E Almanya'nın Doğu Cephesi'nde rahatlaması
Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı'nın en önemli cephele-
rinden biridir. Bu cephenin savaşın gidişatına önemli etkileri
olmuştur. Cepheden sonra yaşanan süreçte çekilen devlet
olduğu gibi, cephenin Osmanlı tarafından kazanılmasıyla
savaşa dâhil olan devletler de olmuştur.
Bu duruma aşağıda verilen hangi devlet örnek olarak
gösterilebilir?
A) ABD
C) Bulgaristan
B) Çarlık Rusya
D) Japonya
E) Yunanistan
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı'nın en önemli cephele- rinden biridir. Bu cephenin savaşın gidişatına önemli etkileri olmuştur. Cepheden sonra yaşanan süreçte çekilen devlet olduğu gibi, cephenin Osmanlı tarafından kazanılmasıyla savaşa dâhil olan devletler de olmuştur. Bu duruma aşağıda verilen hangi devlet örnek olarak gösterilebilir? A) ABD C) Bulgaristan B) Çarlık Rusya D) Japonya E) Yunanistan
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda;
1. Hicaz - Yemen,
II. Kafkasya,
III. Galiçya,
IV. Kanal,
V. Çanakkale
cephelerinden hangilerinde toprak kazanmayı amaçla-
mıştır?
A) I've V
B) Il ve Il
D) III ve V
C) II ve IV
E) II, II ve V
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda; 1. Hicaz - Yemen, II. Kafkasya, III. Galiçya, IV. Kanal, V. Çanakkale cephelerinden hangilerinde toprak kazanmayı amaçla- mıştır? A) I've V B) Il ve Il D) III ve V C) II ve IV E) II, II ve V
30. 1. Dünya Savaşı'nın devam ettiği sürecte. Itilaf Devletleri Do
Karadeniz kıyıları. Erzurum. Van ve Bitlis'in geleceğiyle ilg
3
kararlar almışlardır.
Savaşın ardından bu kararların değişikliğe uğramasında
I. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması,
II. İtalya'nın savaşa dahil olması,
III. Kut'ül Amare'de Osmanlı ordusunun galip gelmesi
durumlarından hangileri belirleyici olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
30. 1. Dünya Savaşı'nın devam ettiği sürecte. Itilaf Devletleri Do Karadeniz kıyıları. Erzurum. Van ve Bitlis'in geleceğiyle ilg 3 kararlar almışlardır. Savaşın ardından bu kararların değişikliğe uğramasında I. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması, II. İtalya'nın savaşa dahil olması, III. Kut'ül Amare'de Osmanlı ordusunun galip gelmesi durumlarından hangileri belirleyici olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C) I ve
13. Milli Mücadele sırasında Rum ve Yunanlar'ın kurdu- 17
ğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:
I. Mavri Mira
II. Pontus Rum
III. Etniki Eterya
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bunların zararlı
faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla
kurulan millî cemiyetlerden biri değildir?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
DTrabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
E) Trakya Paşaeli Cemiyeti
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
13. Milli Mücadele sırasında Rum ve Yunanlar'ın kurdu- 17 ğu cemiyetlerden bazıları şunlardır: I. Mavri Mira II. Pontus Rum III. Etniki Eterya Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bunların zararlı faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan millî cemiyetlerden biri değildir? A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti B) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti DTrabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti E) Trakya Paşaeli Cemiyeti
4. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Al-
manya ile ittifak kurmasında,
1. Giritli Rumların 1908'de Yunanistan'a bağ-
lanma kararı alması,
II. İngiltere ve Rusya arasında Reval Görüş-
meleri ile bir iş birliği oluşması,
III. Almanya ile Fransa arasında sınır anlaş-
mazlığı yaşanması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
4. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Al- manya ile ittifak kurmasında, 1. Giritli Rumların 1908'de Yunanistan'a bağ- lanma kararı alması, II. İngiltere ve Rusya arasında Reval Görüş- meleri ile bir iş birliği oluşması, III. Almanya ile Fransa arasında sınır anlaş- mazlığı yaşanması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
78
C) Hicaz'daki Vehh
D) Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi
E) Mehmet Ali Paşa'nın Nizip'te isyan etmesi
3. 1.
Mehmet Ali Paşa İsyanı - Mısır Sorunu'nun başlaması
II. Rusya'nın Balkanlardaki faaliyetleri Sıcak denizlere
inme politikası
Yunan Ayaklanması - Mısır valisinden yardım istenmesi
V. Vehhabilik İsyanları - İslamcılık politikasının terk edilmesi
V. 1841 Londra Boğazlar Antlaşması'nın imzalanması -
Boğazlar Sorunu'nun başlaması
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti'yle ilgili yukarıdaki eşleş-
tirmelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) I
C ||| D) IV E) V
B) II
11. SINIF / TMS - MODÜL 1 2
3
4
7.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
78 C) Hicaz'daki Vehh D) Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi E) Mehmet Ali Paşa'nın Nizip'te isyan etmesi 3. 1. Mehmet Ali Paşa İsyanı - Mısır Sorunu'nun başlaması II. Rusya'nın Balkanlardaki faaliyetleri Sıcak denizlere inme politikası Yunan Ayaklanması - Mısır valisinden yardım istenmesi V. Vehhabilik İsyanları - İslamcılık politikasının terk edilmesi V. 1841 Londra Boğazlar Antlaşması'nın imzalanması - Boğazlar Sorunu'nun başlaması XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti'yle ilgili yukarıdaki eşleş- tirmelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? A) I C ||| D) IV E) V B) II 11. SINIF / TMS - MODÜL 1 2 3 4 7.
İngiliz ordusu, Selman-ı Pak ve Küt-ül Amare Savaşları'nda
ağır bir yenilgiye uğradı ve yaklaşık 13 bin esir verdi.
- Bu gelişmelerin Birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheler-
den hangisinde yaşandığı söylenebilir?
A) Hicaz
B) Suriye
5
D) Kafkas
EXrak
C) Kanal
dil
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
İngiliz ordusu, Selman-ı Pak ve Küt-ül Amare Savaşları'nda ağır bir yenilgiye uğradı ve yaklaşık 13 bin esir verdi. - Bu gelişmelerin Birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheler- den hangisinde yaşandığı söylenebilir? A) Hicaz B) Suriye 5 D) Kafkas EXrak C) Kanal dil
2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in I. Dünya
Savaşı sırasında katıldığı etkinliklerden biri değil
dir?
A) Muş ve Bitlis'in Rus işgalinden kurtarılması
B) Kut-ül Amara'da İngiliz birliklerinin yenilgiye uğratıl-
ması
Veliaht Vahdettin başkanlığında Almanya'ya gidile-
rek incelemelerde bulunulması
D) 1918 yılı sonralarında düşman kuvvetlerinin
Halep'in kuzeyinde durdurulması
E) Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı'nda Türk ordu-
sunun komuta edilmesi
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı sırasında katıldığı etkinliklerden biri değil dir? A) Muş ve Bitlis'in Rus işgalinden kurtarılması B) Kut-ül Amara'da İngiliz birliklerinin yenilgiye uğratıl- ması Veliaht Vahdettin başkanlığında Almanya'ya gidile- rek incelemelerde bulunulması D) 1918 yılı sonralarında düşman kuvvetlerinin Halep'in kuzeyinde durdurulması E) Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı'nda Türk ordu- sunun komuta edilmesi
Bahriye Nazırı Rauf Bey, Mondros Mütarekesi'nin
imzalanmasından sonra basına verdiği demeçte:
"İmzaladığımız ateşkes anlaşması sonucunda devletimizin
bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku bütünüyle
korunmuştur. Bu ateşkes anlaşması, galip ve mağlup
arasında yapılan bir ateşkes anlaşması değil, belki savaş
durumundan çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında
yapılabilecek bir savaşmaya son vermek niteliğindedir."
sözleriyle sevincini dile getirmiştir.
Buna göre Mondros Mütarekesi sonrasında yaşanan;
I. İstanbul'un, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi
iX
II. tüm liman ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin
kontrolüne bırakılması,
III. bazı bölgelerdeki Osmanlı kuvvetleri ve subaylarının
İtilaf Devletleri komutanlığına teslim olması
gelişmelerinden hangilerinin Rauf Bey'in sözleriyle
çelişir nitelikte olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) II e III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Bahriye Nazırı Rauf Bey, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra basına verdiği demeçte: "İmzaladığımız ateşkes anlaşması sonucunda devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku bütünüyle korunmuştur. Bu ateşkes anlaşması, galip ve mağlup arasında yapılan bir ateşkes anlaşması değil, belki savaş durumundan çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında yapılabilecek bir savaşmaya son vermek niteliğindedir." sözleriyle sevincini dile getirmiştir. Buna göre Mondros Mütarekesi sonrasında yaşanan; I. İstanbul'un, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi iX II. tüm liman ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması, III. bazı bölgelerdeki Osmanlı kuvvetleri ve subaylarının İtilaf Devletleri komutanlığına teslim olması gelişmelerinden hangilerinin Rauf Bey'in sözleriyle çelişir nitelikte olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) II e III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
TYT/SOSTAL DIGIM
4. "Misirlilar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanını-
za ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yüz-
den Büyük Britanya, Türkiye'ye karşı savaşmak zorunda
kalmış olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Ama bu sul-
tana karşı bir savaş değil, onun aklını çelen ve iktidarlarını
cinayet ve terör yoluyla ayakta tutan Enver Paşa gibilerine
karşı bir savaştır."
17 Kasım 1914 tarihinde İngiliz Hükûmeti tarafından
yayımlanan yukarıdaki bildiriye göre, I. Dünya Savaşı
ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşıla-
maz?
A) İngilizler, Müslümanların manevi değerlerini dikkate
almaktadır.
B) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında savaşa katıl-
mıştır.
Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasında İttihat ve
Terakki etkili olmuştur.
D) Ingilizler, savaş yıllarında propaganda faaliyetleri yürüt-
mektedir.
E) Osmanlı Devleti savaşta İttifak Bloku'nda mücadele
etmiştir.
5.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
TYT/SOSTAL DIGIM 4. "Misirlilar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanını- za ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yüz- den Büyük Britanya, Türkiye'ye karşı savaşmak zorunda kalmış olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Ama bu sul- tana karşı bir savaş değil, onun aklını çelen ve iktidarlarını cinayet ve terör yoluyla ayakta tutan Enver Paşa gibilerine karşı bir savaştır." 17 Kasım 1914 tarihinde İngiliz Hükûmeti tarafından yayımlanan yukarıdaki bildiriye göre, I. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşıla- maz? A) İngilizler, Müslümanların manevi değerlerini dikkate almaktadır. B) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında savaşa katıl- mıştır. Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasında İttihat ve Terakki etkili olmuştur. D) Ingilizler, savaş yıllarında propaganda faaliyetleri yürüt- mektedir. E) Osmanlı Devleti savaşta İttifak Bloku'nda mücadele etmiştir. 5.